El valor dels arxius | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

El valor dels arxius

Catalunya conserva un patrimoni documental excepcional de més de 1.000 quilòmetres lineals de documents que recula als segles IX i X i que deriva de la seva històrica adhesió al document escrit, ja durant aquells segles, de la força adquirida per les seves institucions nacionals i de la intensitat de l’activitat dels catalans en tots els àmbits privats, des de l’economia a la cultura, l’associacionisme o l’activitat política dels segles contemporanis. Tanmateix, el plena immersió en al societat digital, els arxius són centres estratègics d’accés a la informació, a la documentació, a la investigació i serveis educatius i, des de la perspectiva de l’acció de les administracions públiques, a la gestió documental, administració electrònica i transparència.
 
En conseqüència, aquests equipaments culturals són els millors garants en la conservació i preservació dels documents, tant en el concepte clàssic de conservació del patrimoni documental que neix fa milers anys com en l’actualitat, en diferent suport i en un món digital on el paper deixa pas inexorablement a l’entorn digital. Aquesta transformació, per tant, implica una simbiosi necessària entre el respecte al passat i el valor del present i el futur. Per tant, una setmana en la qual es posen en valors els arxius moderns com centres especialitzats en la preservació, gestió, accés i difusió del patrimoni cultural i un referent en la gestió documental de les organitzacions, aplicant polítiques que garanteixen la implantació de sistemes de gestió documental, l’administració electrònica i la transparència i bon govern de les administracions. Uns arxius que tenen més rellevància que mai, posant en valor el patrimoni documental com a fonament indispensable per a la preservació, l’estudi i la divulgació de la memòria històrica i les identitats, però també com a serveis de gestió documental que impulsen la gestió eficaç i eficient de les administracions públiques en els reptes de l'administració electrònica o la preservació digital.
 
Durant aquesta celebració, i també al llarg de l’any, els arxius esdevenen veritables serveis a la comunitat. La funció social dels arxius transcendeix aquesta celebració i impulsa una estratègia en la línia de promoure l’ús de tecnologies participatives que impliquin a la ciutadania com a coproductora de la informació i activitats, impulsin actuacions inclusives que integrin les humanitats digitals en la difusió dels fons històrics, treballin en actuacions de reparació i Justícia Social, potenciïn la capacitat didàctica dels arxius per crear consciència crítica davant les injustícies del passat i del present o gestionin amb eficàcia els nous patrimonis documentals.
 

Pla d’Arxius i Gestió Documental
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, per acord del govern de l’11 de març de 2018, impulsa el Pla d’Arxius i Gestió Documental com un projecte transversal que implica els departaments de Presidència, Polítiques Digitals i Administració Pública i Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. El Pla es desenvolupa els anys 2019 i 2020 i té com a objectius principals valorar i actualitzar el Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC), revisar el desplegament de la Llei 10/2001 d’arxius i gestió de documents, pensar una estratègia compartida dels arxius i la gestió documental en l’horitzó 2030 i sustentar el futur Pla estratègic d’arxius i gestió documental 2021-2025, que ha d’elaborar el Departament de Cultura i aprovar el govern.
 
El Pla d’Arxius i Gestió Documental es realitza a partir d’un procés participatiu obert als professionals, empreses, associacions i institucions de l’arxivística catalana i sectors afins dividit en tres fases. En la primera fase, realitzada els mesos de febrer i març de 2019, s’han aplegat a 250 professionals en vuit taules de debat que han debatut sobre els següents: el Sistema d’Arxius de Catalunya; Governança i funcionament dels arxius; Gestió dels documents, de la informació i la transparència; Memòria i patrimoni, els arxius en la societat digital; Arxius i entorn, visibilitat i projecció dels arxius catalans; i la Indústria dels arxius i la gestió documental.
 
El juny de 2019 comença la segona fase del procés participatiu, adreçat aquesta vegada a experts amb l’objectiu de debatre i establir les prioritats que ha de tenir les polítiques del govern. Es reuniran nou taules d’experts i es convocaran una vuitantena de professionals de diferents sectors i procedències. Una vegada elaborat el pla estratègic, el document serà sotmès a una nova fase participativa els primers mesos del 2020. Es preveu que el govern aprovi el pla estratègic en el darrer trimestre del 2020.
 
Més informació