Museus 2030: El nou Pla de Museus de Catalunya | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Actualitat

Museus 2030: El nou Pla de Museus de Catalunya

El Pla té set grans objectius estratègics a més de deu anys vista que es concreten en plans d’actuació quadriennals 22.09.2017
Aquest matí, el conseller de Cultura, Lluís Puig, ha presentat el nou Pla de Museus de Catalunya, el pla estratègic del Govern de la Generalitat que defineix i sistematitza una política global per als museus de Catalunya, a partir d’una visió del museu com a institució cultural compromesa amb el patrimoni i la societat. L’acte, que ha tingut lloc al Museu Nacional d’Art de Catalunya, ha comptat també amb la participació del director general de Patrimoni Cultural, Jusèp Boya; del vicepresident de la Junta de Museus, Pere Izquierdo, i de Carles Duarte, president del CoNCA. Hi han assistit també els representants de tots els museus catalans i del sector, els quals han participat en el procés d’elaboració del pla.

Amb el nom Museus 2030. Pla de Museus de Catalunya es conclou un any intens de diàleg, de reflexió i de preparació que ha comptat amb una participació àmplia del sector, més de dos-cents professionals i 61 museus registrats. Una participació que ha estat essencial per obtenir un bon coneixement de la realitat i de les necessitats del conjunt museístic del país i per elaborar una estratègia que, en un horitzó de més deu anys, ha de fer dels museus instruments d’identitat del país i espais d’educació, de participació i de debat, fortament implicats en la vida cultural, social i científica del país.

Per articular aquesta visió de conjunt, el Pla de Museus de Catalunya s’ha dotat del Mapa de Museus de Catalunya, l’eina bàsica d’ordenació i planificació museística que facilita la coordinació de l’acció de diferents departaments que intervenen ja sigui mitjançant inversions o amb despesa corrent, i crea el Sistema de Museus de Catalunya que integra una nova classificació dels museus i la definició dels instruments de suport. Pel que fa als museus, aquests es classifiquen en museus nacionals, museus d’interès nacional, museus de suport territorial i equipaments patrimonials bàsics. Per la seva banda, es consoliden les xarxes temàtiques i territorials de museus per mancomunar serveis i incrementar la capacitat i la visibilitat dels museus així com les estructures del Servei de Museus i protecció de Béns Mobles, coordinadora del sistema de museus i l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, encarregada d’executar actuacions adreçades al conjunt museístic.

Pel que fa als grans museus nacionals, el Pla preveu fins al 2030 el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC); el Museu Nacional d’Història de Catalunya, a partir de la suma entre el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i el Museu d’Història de Catalunya (MHC); el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC), i el Museu Nacional de Ciències Naturals de Catalunya a partir de l’actual Museu de Ciències Naturals de Barcelona que ha de liderar la futura xarxa de museus de ciències naturals de Catalunya.

El Pla de Museus de Catalunya preveu actuacions globals pel conjunt d’equipaments museístics del país i integra objectius a curt i mig termini amb estratègies a deu anys vista.

Objectius estratègics del Pla de Museus:
  1. Crear i desenvolupar un sistema museístic equilibrat, sostenible i de qualitat que abasti el conjunt del país
  2. Reforçar la capacitat dels equipaments museístics perquè puguin desplegar tot el seu potencial
  3. Enfortir els museus nacionals per esdevenir museus de referència i ser presents en el territori amb les xarxes temàtiques que lideren i projectar internacionalment el patirmoni del país
  4. Millorar la conservació i la gestió de les col·leccions i promoure’n el desenvolupament i la dinamització per servir a les necessitats actuals i futures
  5. Enfortir la vinculació amb la societat ampliant l’accés, la participació i les funcions socials i educatives
  6. Incrementar la capacitat de comunicació dels museus i estimular el seu potencial per proveir de continguts i experiències de qualitat
  7. Donar suport al sector professional del patrimoni perquè pugui respondre als reptes dels museus i avançar cap a l’excel·lència
Per assolir aquests objectius i avançar cap a l’horitzó del 2030, el Pla de Museus es desplega mitjançant plans d’actuació quadriennals. L’actual document presenta el Pla d’actuacions 2018-2021 amb 31 objectius específics i 67 actuacions que permetran assolir els objectius de forma seqüenciada. Per al seu desenvolupament s’ha realitzat una memòria econòmica realista que preveu una inversió de 215,69 milions d’euros i una proposta d’avaluació que garanteixin l’acompliment de les actuacions amb ambició i realisme alhora. Un sistema d’avaluació i de seguiment que ha estat elaborat conjuntament amb el Consell Nacional de Cultura i de les Arts (CoNCA) i avaluarà el disseny del Pla, el seu procés d’implementació i els resultats i impacte de les seves actuacions.