Els museus en xifres | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Els museus en xifres

A Catalunya hi ha 114 museus registrats amb 118 extensions i 394 col·leccions obertes al públic


1 museu per cada 66.667 habitants
 

1 col·lecció oberta al públic per cada 20.053 habitants


97 museus són de titularitat pública, 17 de titularitat privada


22 museus tenen entrada general gratuïta


A Catalunya es conserven un total de 6.783.705 objectes en museus registrats
 

Durant el 2018, els museus de Catalunya van rebre un total de 10.081.580 visitants, i les col·leccions obertes al públic uns 12.586.628. En total, 22.668.208 visitants


Els museus registrats van organitzar 587 exposicions temporals, les quals van rebre un total de 3.618.455 usuaris


Les activitats pròpies organitzades pels museus registrats van tenir 1.418.759 usuaris


Durant el 2018, es van adquirir 35.113 objectes i se’n van restaurar 11.209

La nostra Comunitat

#patrimonigencat