Els museus en xifres | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Els museus en xifres

A Catalunya hi ha 113 museus registrats amb 114 extensions i 397 col·leccions obertes al públic
 

1 museu per cada 66.866 habitants
 

1 col·lecció oberta al públic per cada 19.936 habitants


97 museus són de titularitat pública, 16 de titularitat privada
 

22 museus tenen entrada general gratuïta


A Catalunya es conserven un total de 6.268.730 objectes en museus registrats
 

Durant el 2017, els museus de Catalunya van rebre un total de 10.657.294 visitants, i les col·leccions obertes al públic uns 11.253.575. En total, 21.910.869 visitants
 

Els museus registrats van organitzar 655 exposicions temporals, les quals van rebre un total de 659.608 visitants
 

Durant el 2017, es van adquirir 28.080 objectes i se’n van restaurar 11.501
 

Es van organitzar 4.063 activitats i 25.075 sessions, en les que hi van participar 2.692.114 usuaris