Els museus en xifres

A Catalunya hi ha 112 museus registrats i 393 col·leccions obertes al públic


1 museu per cada 67.166 habitants


1 col·lecció per cada 19.901 habitants


97 museus són de titularitat pública, 15 de titularitat privada


22 museus tenen entrada general gratuïta


A Catalunya es conserven un total de 7.914.114 objectes, dels quals 2.143.538 estan declarats Bé Cultural d’Interès Nacional


Durant el 2016, els museus de Catalunya van rebre un total de 10.142.621 visitants


Es van organitzar 584 exposicions temporals, les quals van rebre un total de 1.243.358 visitants


Durant el 2016, es van adquirir 53.072 objectes i se’n van restaurar 11.190


Es van organitzar 3.813 activitats i 26.675 sessions