Any Europeu del Patrimoni Cultural | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Any Europeu del Patrimoni Cultural

Aquest 2018 és l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una oportunitat única per celebrar la riquesa i diversitat del patrimoni europeu. La commemoració, aprovada pel Parlament Europeu i el Consell d’Europa el 17 de maig de 2017, vol sensibilitzar la societat sobre la història i els valors europeus, reforçar un sentiment d’identitat comú i posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al desenvolupament de la societat.

El patrimoni cultural abasta recursos del passat en moltes formes i aspectes: monuments i jaciments, paisatges, festes i tradicions, coneixements transferits i expressions de la creativitat humana, així com col·leccions conservades i gestionades per museus, biblioteques i arxius. Un llegat del passat que ens permet mirar el nostre futur, amb un inqüestionable valor educatiu, un considerable potencial econòmic i una gran dimensió de cooperació internacional.

Un dels principals objectius de l’Any Europeu és promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i la cohesió social, objectiu compartit amb el de les Jornades Europees de Patrimoni que se celebren cada any.

Les Jornades Europees del Patrimoni són la manifestació cultural participativa més important d'Europa en relació al patrimoni.  El caràcter de les activitats de les JEP contribueix a reunir als ciutadans i posa en relleu la dimensió europea i el valor del patrimoni cultural en 50 estats signataris del Conveni Cultural Europeu. Cada any s'organitzen més de 70.000 actes per tal de contribuir a la presa de consciència sobre el patrimoni comú d'Europa i la necessitat constant de la seva protecció, així com per crear experiències de patrimoni cultural compartit, promoure la inclusió i fomentar la creativitat i la imaginació.

Aquesta festa del patrimoni és una gran oportunitat per donar a conèixer el patrimoni cultural de Catalunya i, com cada any es convida als municipis i tots els agents culturals relacionats amb el patrimoni, a obrir i mostrar els seus béns i espais patrimonials,  perquè els ciutadans gaudeixin de visites gratuïtes i de les activitats que organitzin, per tal de donar a conèixer en profunditat el seu patrimoni, i així aconseguir la implicació social en la seva salvaguarda i valoració.