Com participar? | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Com participar?

Els municipis o entitats que participin de la gran festa europea del patrimoni han de programar per als dies 12, 13 i 14 d’octubre les activitats que volen aportar a les Jornades Europees del Patrimoni. Cada municipi o entitat pot organitzar activitats  de tipologia diversa: visites guiades, concursos fotogràfics, representacions teatrals, concerts, rutes i itineraris, etc.; o activitats amb major permanència relacionades amb el patrimoni com presentacions de publicacions, inauguracions d’exposicions, entre d’altres.

Per poder participar ha de complir els següents requisits:

 1. El monument o conjunt arquitectònic ha d’estar reconegut com a bé patrimonial en qualsevol dels catàlegs i/o inventaris oficials
 2. Les activitats programades seran de caràcter gratuït durant el cap de setmana de celebració de les Jornades Europees del Patrimoni
 3. En la publicitat de totes les activitats haurà de constar el logotip de les Jornades Europees del Patrimoni .
 4. Cal fer constar també la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, de la Federació de Municipis de Catalunya i de l’Institut Ramon Muntaner, amb els logotips corresponents.
 5. Cada municipi o entitat participant assumeix la responsabilitat de l’organització i les despeses dels actes amb què hi participa. Es poden rebre ajuts d’entitats i associacions, de particulars o altres.
 6. La iniciativa i  l’organització de les activitats la poden assumir  tant una institució pública com una entitat o associació privada.
 7. Acceptar les condicions de participació.

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural,  de l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Institut Ramon Muntaner es fan càrrec de:

 1. Assistència informativa en tot el desenvolupament de les Jornades.
 2. Difusió a través dels canals d’internet i de les xarxes socials del Departament de Cultura, de forma destacada a través de patrimoni.gencat on es podrà trobar l’accés al programa d’activitats i una explicació dels actes, horaris, i telèfons de referència.
 3. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural contractarà una assegurança de responsabilitat civil per cobrir els possibles riscos de la visita i l’accés als elements del patrimoni monumental.
 4. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural proporcionarà a tots els participants, plantilles editables amb la imatge de les Jornades per poder dissenyar els elements de difusió propis que necessitin.
 

INSCRIPCIÓ

Cal que els municipis i entitats participants omplin el formulari d’inscripció tan aviat com sigui possible. Un cop validades, les activitats es donaran d’alta i es podran consultar al web de patrimoni.gencat.

La data límit d’inscripció per tal de poder garantir la difusió conjunta de totes les activitats amb l’antelació necessària, és el 20 de setembre de 2018.

Per tal de formalitzar la inscripció cal que ho feu a través d’una de les entitats col·laboradores. Poseu-vos en contacte amb les entitats per sol·licitar les claus d'accés al formulari de l'agenda web de les JEP 2018.

Entitats per sol·licitar la inscripció:
Associació Catalana de Municipis: Joaquim Sangrà (Tel. 934 961 616 | joaquim.sangra@acm.cat
Federació de Municipis de Catalunya: Josep Manel Abad (Tel. 933 104 404 | jm.abad@fmc.cat)
Institut Ramon Muntaner: Carles Barrull (Tel. 977 401 757 | carles@irmu.org)
Agència Catalana del Patrimoni Cultural: Lourdes Ibarz (Tel. 93 554 73 34 | libarz@gencat.cat)


CAMPANYA GRÀFICA

Si voleu difondre les vostres activitats, podeu descarregar-vos els materials gràfics de la nova campanya de comunicació de les JEP 2018.