I Jornada Internacional. Models de gestió del Patrimoni Cultural

Compartir sobre el model de gestió patrimonial a Europa i fer una mirada conjunta als reptes de futur

4 de novembre de 2016
Auditori del Museu d'Història de Catalunya


Amb motiu dels 25 anys de participació de Catalunya a les Jornades Europees de Patrimoni, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza la I Jornada Internacional de Patrimoni, amb l’objectiu de compartir, reflexionar i debatre amb els responsables d’altres països europeus els models de gestió en aquesta matèria que s’han anat implementant des de les respectives accions de Govern.

Amb l’organització d’aquesta Jornada volem oferir als professionals del Patrimoni Cultural de Catalunya i als estudiants del sector, la possibilitat de conèixer de primera mà com s’ha organitzat en altres països la gestió del patrimoni cultural i contrastar-ho amb la pròpia realitat, a més de tenir l’oportunitat de contactar amb els experts i discutir sobre els punts forts i els punts febles de cada model.

En aquesta ocasió, hem convidat a responsables de la Gestió del Patrimoni d’Escòcia i Dinamarca, dos territoris d’una extensió semblant a Catalunya, i d’Itàlia un territori que segueix un model administratiu més clàssic.

Així mateix proposarem fer una mirada conjunta sobre els reptes de futur quant a l’ús social i la implicació de la societat civil en la creació de projectes culturals a l’entorn del patrimoni, segons les conclusions de la Convenció sobre el valor del Patrimoni Cultural per a la Societat (Faro, 2005), a càrrec d’un representant del Consell d’Europa.

Tancarem les jornades amb la presentació d’alguns projectes representatius de diferents tipus de comunitats patrimonials a Catalunya.