Jornades d'Arquitectura i Patrimoni | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

JORNADES D'ARQUITECTURA I PATRIMONI

15 I 16 DE NOVEMBRE

MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA

Palau de Mar, Plaça de Pau Vila, 3
Barcelona


Amb motiu de l'Any Europeu de Patrimoni Cultural, la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, en col·laboració amb el Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, certamen organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), organitza les Jornades d'Arquitectura i Patrimoni per posar en valor el patrimoni arquitectònic i la tasca de protecció, catalogació i restauració que aquesta Direcció General duu a terme.

Entre els objectius nacionals de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural està donar a conèixer i reconèixer el treball de salvaguarda, estudi i conservació i difusió del patrimoni que desenvolupen institucions i associacions públiques i privades arreu del país, així com promoure el debat professional sobre la salvaguarda i difusió del patrimoni nacional. En aquest context, les jornades s'iniciaran el dijous 15 de novembre amb la presentació de la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO Priorat–Montsant–Siurana, mosaic mediterrani. Paisatge cultural agrícola, la qual va ser promoguda per l’associació Prioritat i ha comptat amb el suport del Departament de Cultura, juntament amb altres departaments de la Generalitat.

El  mateix dijous, es presentarà la IV Edició del Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, que compta amb la col·laboració del Departament.  El Premi va dirigit a arquitectes, però també a altres agents vinculats a la intervenció i la promoció del patrimoni arquitectònic i té com a objectiu donar a conèixer les intervencions de qualitat en el patrimoni arquitectònic realitzades en l’àmbit europeu i distingir les més rellevants.

Durant el segon dia, es presentarà el Protocol de Restauració, que té per objecte ser una guia del procediment per a disposar d’un document que permeti establir pautes i ajudi a ordenar els treballs de redacció de projectes de restauració, així com els treballs que s'han dut a terme des de la Direcció General de Patrimoni Cultural de catalogació de l'arquitectura del segle XX. Amb la voluntat d’aprofundir en l’estudi, la protecció i promoció de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge urbà català, s’ha elaborat el treball consistent en l’Anàlisi i valoració del patrimoni arquitectònic dels segles XIX i XX, a Catalunya: arquitectura modernista, arquitectura del patrimoni industrial, i del moviment modern.

Aquest treball té com a objectiu seleccionar aquelles obres arquitectòniques o recintes més significatius per a ser considerats testimonis més rellevants d’arquitectura d’autor dins d'aquest període. Tot això, per tal de protegir i vetllar per a la seva conservació i difusió en el futur.Organitza
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya amb la

col·laboració del Premi Europeu d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA, del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA)
 
Coordina
Equip directiu del Premi i Elena Belart (DGPC)