Activitats

Castell de Cardona
El Castell de Cardona: de castell medieval a fortalesa moderna
Quan?

Tot l'any

On?

Castell de Cardona

La visita didàctica que proposem a Secundària pretén interpretar el Castell de Cardona des de la seva gènesi fins a l’època contemporània, quan perd el seu valor estratègic i per tant entra en decadència absoluta.

Tot l'any

A través de l’itinerari guiat pel conjunt es fa una ressenya del marc polític en el qual es construeix la fortalesa: el conflicte entre l’imperi carolingi i l’imperi musulmà (Al-Àndalus). Pujant dalt la Torre de l’Homenatge, s’entén clarament la situació de la Catalunya Central i Cardona, zona de frontera (la Marca Hispànica) i es visualitzen els elements físics que la definien (riu Cardener, Pirineus i terres del sud).

Alhora entendran què és un castell, quins són els elements estructurals bàsics, qui hi residia i quins eren els grups socials que conformaven l’Edat Mitjana: noblesa, clergat i poble. Tanmateix aprendran quins eren els valors que representava cada estament social: el poder, el culte i el treball les relacions que s’establien entre els 3 grups socials dins el mateix recinte del castell. La visita didàctica permet descobrir qui eren els rics i poderosos Senyors de Cardona. Qui eren, on i com vivien, a què es dedicaven i perquè van assolir un poder econòmic excepcional.

L’alumnat aprendrà a identificar els elements constructius bàsics d’un castell com són: Torre Mestra, muralles, edificis residencials, serveis (cisternes d’aigua i abeuradors), patis comuns, i recinte religiós (claustre, hort , refetor comunitari, palau de l’abat i església).

Un dels punts claus de la visita didàctica transcorre a l’interior de la magnífica església – Col·legiata romànica de Sant Vicenç de Cardona (s-XI), considerada com un dels exemples d’art romànic més importants d’Europa. L’alumnat descobrirà un dels edificis religiosos més importants de Catalunya. Entendran quan, perquè i com es va construir i qui en finançà les obres. D’altra banda s’iniciaran a l’estudi de l’art romànic a través de la identificació de les principals característiques que el defineixen a nivell arquitectònic i artístic (arcs, pintures, simbolisme, materials).

Un cop finalitzi la visita als espais del vell castell medieval, es resseguirà l’antic camí cobert on s’observen les espitlleres i un canó antic fins arribar a un baluard d’època moderna: el de Santa Maria (s. XVIII). Allà s’introduirà breument el marc històric que permet la transició de l’Edat Mitjana a l’Edat Moderna i la transformació que patí el castell per adaptar-se als nous temps i a les noves estratègies de defensa.

El Castell de Cardona és un veritable compendi d’història, art, arquitectura i enginyeria i a través de l’activitat didàctica l’alumnat entendrà perfectament com s’organitzà la societat medieval i la seva transició cap a l’època moderna.

La visita està dissenyada i adaptada perfectament al nivell curricular de l’alumnat.

Recomanacions per a l’etapa de represa i «nova normalitat» per a la realització d’activitats educatives i activitats dinamitzades.

Logo

© Departament de Cultura 2018 Agència Catalana del Patrimoni Cultural