II Jornada Patrimoni i Educació | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

II Jornada Patrimoni i Educació

JORNADA SUSPESA

****
La II Jornada de Patrimoni i Educació, que havia de celebrar-se els propers dies 20 i 21 de març al Museu de Lleida, ha quedat suspesa com a mesura preventiva en relació al Covid-19.

****
 
Els objectius de la jornada són obrir un espai de formació, debat i coneixement d’experiències tant locals com nacionals relacionades amb l’educació i el patrimoni; donar a conèixer la vessant transversal i interdisciplinària, i presentar algunes de les seves potencialitats com a eina educativa. Es farà èmfasi en dos aspectes concrets: accessibilitat i inclusió.

La Jornada s’adreça a professionals del patrimoni i els museus, a l’estudiantat en formació de múltiples àrees de coneixement i al personal docent de tots els nivells. La Universitat de Lleida reconeix l’assistència a la jornada amb 1 crèdit ECTS de matèria transversal (estudis de Grau) amb avaluació, i també és una activitat reconeguda pel Pla de Formació de Zona del Segrià del Departament d’Educació.
 La nostra Comunitat

#patrimonigencat