II Jornada Patrimoni i Educació | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

II Jornada Patrimoni i Educació

Els propers 20 i 21 de març se celebrarà al Museu de Lleida la II Jornada de Patrimoni i Educació, organitzada conjuntament per la Xarxa de Museus de les terres de Lleida i Aran, el Museu de Lleida i la Universitat de Lleida, amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià. 
 
Els objectius de la jornada són obrir un espai de formació, debat i coneixement d’experiències tant locals com nacionals relacionades amb l’educació i el patrimoni; donar a conèixer la vessant transversal i interdisciplinària, i presentar algunes de les seves potencialitats com a eina educativa. Es farà èmfasi en dos aspectes concrets: accessibilitat i inclusió.

La Jornada s’adreça a professionals del patrimoni i els museus, a l’estudiantat en formació de múltiples àrees de coneixement i al personal docent de tots els nivells. La Universitat de Lleida reconeix l’assistència a la jornada amb 1 crèdit ECTS de matèria transversal (estudis de Grau) amb avaluació, i també és una activitat reconeguda pel Pla de Formació de Zona del Segrià del Departament d’Educació.

Descarregar el programaPrograma

Divendres, 20 de març
09,00 h - Arribada i acreditacions
09,15 h - Inauguració de la jornada
09,30 h - “Accessibilitat, inclusió i disseny per a tots els públics als museus i el patrimoni cultural”, a càrrec d’Antonio Espinosa, director del Vilamuseu (la Vila Joiosa, Alacant).
11,00 h - Pausa
11,30 h - Taula d’experiències amb professionals vinculats a l’educació patrimonial.
12,30 h - Taula d’experiències amb projectes i experiències educatives de museus i llocs patrimonials.
13,30 h - Pausa per dinar

15,30 h - “De la coeducació a l’aula a la coeducació patrimonial”, a càrrec de Maria Cacheda, Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
16,30 h - Taula d’experiències amb projectes i experiències educatives de museus i llocs patrimonials.
17,30 h - Pausa-cafè
17,45 h - Guia per avaluar el disseny de les activitats educatives patrimonials, a càrrec de Clara López, membre de la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola.

Dissabte, 21 de març

10,00 a 13,00 h - Workshop “Estratègies de pensament visual (VTS- Visual Thinking Strategies), l’art com a eina per aprendre a observar, pensar i comunicar” a càrrec d’Andrea Granell Querol, consultora de projectes educatius i culturals.
13,00 h - Conclusions de la jornada
13,15 h - Clausura


Inscripcions


Activitat gratuïta amb inscripció prèvia
Formulari d'inscripció
Alumnat UdL: Pagament del crèdit ECTS de matèria transversal