Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials

El Postgrau en Direcció estratègica de Museus i Centres Patrimonials és una titulació pròpia de la Universitat de Girona i és una iniciativa promoguda per l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural. L’ICRPC està obert a coordinar, animar o col·laborar amb totes les iniciatives del seu àmbit que tinguin lloc a Catalunya. Tot i el seu vincle com a institut de recerca adscrit a la Universitat de Girona i la seva seu gironina, vol esdevenir un centre de recerca de referència al nostre país. És per aquesta raó que gràcies a la relació amb la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran es va advertir l’oportunitat de promoure l’actual Postgrau per atendre la demanda d’una formació específica per a professionals dels museus.

Aquest postgrau és un curs de formació especialitzada adreçat en primera instància a professionals que dirigeixen i gestionen museus i equipaments de patrimoni cultural. El pla d’estudis no inclou els temes més característics i comuns dels màsters de patrimoni i museografia –que en la majoria dels casos aquests professionals ja han cursat–, sinó aquelles altres qüestions més específiques pròpies de la direcció i gestió dels museus. El postgrau forma en aquells àmbits propis de la direcció i gestió de museus i que abasten camps tan diversos com la legislació, la gestió econòmica i de recursos humans, la planificació estratègica, la comunicació i la projecció, el turisme, estudis de públics, les noves tecnologies o l’educació. No es tracten des d’un punt de vista d’iniciació, perquè aquesta no és la demanda, sinó que estan enfocats en la majoria dels casos des de la perspectiva estratègica.

1a edició. Curs 2016-2017. Lleida (Museu de Lleida)
2a edició. Curs 2017-2018. Girona (Universitat de Girona)
3a edició. Curs 2018-2019. Barcelona (Centre de Recursos i Estudis Culturals de la Diputació de Barcelona)
4a edició. Curs 2019-2020. Barcelona (Centre de Recursos i Estudis Culturals de la Diputació de Barcelona). Matrícula oberta


www.postgraudirecciomuseusudg.com