VI Jornada de Patrimoni Cultural | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

VI Jornada de Patrimoni Cultural

Jornades de patrimoni cultural

2022
VI Jornada de Patrimoni Cultural
Un patrimoni cultural sense joves?

27 d’octubre de 2022

Auditori de La Pedrera


Els museus i monuments tenen un gran interès a incrementar i millorar la diversitat dels seus públics. Desenvolupar al màxim la seva vocació social implica identificar correctament la complexitat d’una societat en canvi constant i atendre les seves necessitats. En aquest sentit, les persones joves són un segment important dels públics dels museus i monuments que haurien de ser-hi presents, malgrat que no és fàcil arribar a aquest col·lectiu, que n’és absent en gran manera. Les persones joves, tal com indica el seu grau d’implicació i participació, no visiten ni usen el patrimoni cultural com se suposa que ho haurien de fer. No són un públic amb un pes important en les dades estadístiques, ni tan sols com a objectiu qualitatiu d’una programació específica.

Es pot dir que, en general, el patrimoni cultural avui no forma part, de manera rellevant ni substancial, de la identitat del jovent. Però ens podem permetre un patrimoni cultural sense joves? Si aquestes dificultats, limitacions i problemàtiques existeixen, com sembla que és el cas, i amb la incidència que sembla que tenen, podem afirmar que són atribuïbles a les persones joves i als seus interessos? O més aviat la causa d’això es pot trobar en les mateixes institucions, els seus equips i les programacions? O potser hi ha una manca de relació fluïda i efectiva entre ambdues parts? Hi ha més heterogeneïtat que no ens pensem dins el mateix col·lectiu? Calen noves perspectives i nous relats, o no es tracta només d’una qüestió de continguts?

La sisena Jornada de Patrimoni Cultural abordarà el tema de la relació entre la gent jove, els museus i els monuments des de diversos angles i enfocaments. D’una banda, s’hi convidaran experts i representants d’institucions i empreses que treballen en aquesta línia. D’altra banda, s’hi presentaran dades i estudis sobre l’estat de la qüestió a Catalunya: qui són i com es comporten les persones joves en relació amb el patrimoni cultural, què esperen de nosaltres, però també quines són les millors maneres i vies per arribar-hi i comunicar-nos-hi.

La jornada inclourà presentacions de casos interessants de conèixer, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional, i abordarà, també, el tema des de la vessant professional. S’analitzarà quin paper hi tenen, o hi poden arribar a tenir, les persones joves en els equips de professionals que gestionen el patrimoni cultural, uns equips amb mitjanes d’edat certament elevades.  Es programaran sessions de debat i d’intercanvi d’idees amb joves, a fi de donar-los veu i poder escoltar les seves aspiracions i necessitats en relació amb el patrimoni cultural.

CONSULTA EL PROGRAMA PRÒXIMAMENT