Els arxius en xifres | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Els arxius en xifres

El Departament de Cultura endega biennalment l’Estadística d’Arxius de Catalunya. L’estudi presenta les principals dades relatives a fons, infraestructura, accés i difusió, recursos humans i pressupost. Les dades bàsiques següents corresponen a aquells arxius que han respost el seu qüestionari, que l’any 2017 han estat el 92% del total d’arxius.Indicadors de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya
Indicadors dels Arxius Centrals Administratius de la Generalitat de Catalunya
Dades d'activitat de l'Arxiu Nacional de Catalunya