El valor dels arxius | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

El valor dels arxius

RECONEIXEMENT DEL VALOR DELS ARXIUS EN LA SOCIETAT MODERNA

Els arxius són els garants de la conservació i preservació dels documents, tant en el concepte clàssic de conservació del patrimoni documental que neix fa milers anys com en l'actualitat, en diferent suport i en un món digital on el paper deixa pas inexorablement a l'entorn digital. Un servei adreçat als ciutadans en tant en quan preserven la història de la societat, promovent la memòria històrica i les identitats, però també com a serveis de gestió documental que impulsen la gestió eficaç i eficient de les administracions en els nous reptes de l'administració electrònica o la preservació digital.

Un centre que defensa els drets dels ciutadans i les administracions, i requereix de serveis de qualitat pel seu compliment, essent l'arxiu el garant de la preservació i accés als documents que fan possible que les administracions siguin eficients i transparents en la seva gestió. Un arxiu és símbol de la memòria històrica, però sobretot una garantia pel compliment dels drets i dels deures dels ciutadans i les institucions.

Un arxiu modern és un centre especialitzat en la preservació, gestió, accés i difusió del patrimoni cultural i un referent en la gestió documental de les organitzacions, aplicant polítiques que garanteixen la implantació de sistemes de gestió documental, l'administració electrònica i la transparència i bon govern de les administracions

La UNESCO reconeix la importància dels arxius: la Declaració Universal sobre els Arxius
 

El 10 de novembre de 2011, la UNESCO va adoptar, a la seva 36a Conferència General a Paris, la Declaració Universal sobre els Arxius (DUA). Aquest document és una expressió concisa de la importància dels arxius en la societat moderna. Remarca el paper fonamental que exerceixen en la transparència administrativa, la responsabilitat democràtica i  la preservació de la memòria social col·lectiva. La Declaració defensa  la gestió eficaç dels arxius com a una funció essencial que dóna suport a l'administració pública moderna, a les millors pràctiques en l'empresa privada i a un accés més fàcil a la informació per part dels ciutadans.

Més informació sobre la DUA