La Xarxa de Museus | Patrimonio Cultural. Generalitat de Cataluña.

Què són les Xarxes territorials de museus?

El Pla de Museus de Catalunya, document que articula la política museística catalana, estableix que les xarxes territorials són l’estructura del Sistema de Museus de Catalunya per canalitzar el suport als museus i els equipaments patrimonials bàsics vinculats, amb criteris de proximitat. Les xarxes territorials funcionaran en concert entre la Generalitat de Catalunya, les actuals diputacions i els titulars dels museus (ajuntaments, bisbats…).

La missió de les xarxes territorials és aconseguir que el conjunt de museus puguin complir les seves funcions com a institucions culturals públiques. Les xarxes prestaran serveis de cooperació i promouran activitats mancomunades, de manera que els museus puguin dur a terme i millorar totes les funcions que els són pròpies.

 

Funcions de les Xarxes territorials

De foment
Canalitzar els ajuts econòmics de les administracions públiques als museus de manera coordinada i mitjançant procediments de lliure concurrència. Aquests ajuts econòmics es destinaran preferentment a millorar el funcionament i les activitats dels museus o per dur a terme projectes nous en les línies de prioritat que acordaran conjuntament.

De cooperació
Per prestar serveis cooperatius i d’economia d’escala que permetin implementar serveis i activitats mancomunades. Les xarxes poden prestar serveis i actuar per millorar qualsevol de les funcions pròpies d’un museu.

 

La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran

La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, formada pels 11 museus registrats del territori, es va constituir oficialment l’any 2016. La singularitat de la nostra Xarxa és, però, la llarga trajectòria de col·laboració i cooperació entre els museus que la conformen, que l’any 2009 van decidir constituir-se en associació amb els objectius d'estructurar el patrimoni del territori, posicionar el patrimoni cultural com a element singular i diferenciador, dinamitzant-lo i promoure la recerca i esdevenir una plataforma d'intercanvi entre els diferents museus, entre d'altres. Amb la constitució oficial, la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran va quedar integrada dintre del sistema de xarxes territorials de la Generalitat de Catalunya.

Programa d'Actuacions 2016-2019


La Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran està impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida i els Ajuntaments.