Bases del programa 2023-24 | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

1. Quins són els requisits per optar a l’ajut?

 • Podran sol·licitar els ajuts les persones representants dels centres d'educació infantil, primària i de secundària obligatòria que estiguin inclosos dins el llistat de centres educatius de màxima complexitat del Departament d’Educació, vigent durant el curs 2023-2024.
 • Cada centre educatiu podrà sol·licitar un màxim de tres ajuts Argonautes.
 • La sol·licitud de l’ajut s’haurà de realitzar amb un mínim de 30 dies d’antelació respecte a la data de la sortida.
 • El destí principal del desplaçament ha de ser un dels museus  o equipaments visitables adherits al programa (veure punt 3).
 • El desplaçament (anada i tornada) s'ha de realitzar en el mateix dia.
 • Les sol·licituds han de correspondre a grups formats, com a mínim, per 10 persones (alumnat més docents i/o persones acompanyants). Una mateixa sol·licitud pot servir per diferents línies d’un mateix nivell educatiu.

2. Quins ajuts s’ofereixen?

 • Títols de transport gratuïts d’anada i tornada a qualsevol destí amb Rodalies de Catalunya - Renfe*
 • Títols de transport gratuïts d’anada i tornada a qualsevol destí amb la xarxa Trambaix i Trambesòs (TRAM*)
 • Títols de transport gratuïts d’anada i tornada a qualsevol destí amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC*)
 • Descompte de fins un 60% en el cost final del servei de transport discrecional en autocar. Per aquesta modalitat de transport, els centres educatius han de sol·licitar un pressupost a  qualsevol companyia d’autocars de la seva elecció. L’ACdPC assumirà un 60% del pressupost (fins a esgotar els recursos disponibles per aquesta partida de cada curs), i el 40% restant anirà a càrrec del centre educatiu.

Es donarà sempre prioritat a l’ús del transport públic en tren, tramvia i/o ferrocarril, en funció dels títols de transport disponibles. Si aquesta modalitat de transport no és factible pel desplaçament sol·licitat es podrà optar a ajuts pel desplaçament discrecional en autocar.
 
La disponibilitat d’ajuts en qualsevol mitjà de transport és limitada, en funció de la demanda i de l’ordre d’arribada de les peticions,  fins a esgotar els recursos disponibles per a cada curs.

*Els títols de transport de Rodalies de Catalunya – RENFE, TRAM i FGC no permeten utilitzar la xarxa de Metro de Barcelona.


3. Quins equipaments es poden visitar?

Tots els museus i monuments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, així com alguns dels museus de la Xarxa Territorial de Museus de les Terres de Lleida i Aran, la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, la Xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona, la Xarxa Territorial de Museus de la Catalunya Central i del Penedès, així com altres museus i equipaments patrimonials adscrits al programa.

La possibilitat de visita a cada museu o monument pot quedar condicionada en funció de la disponibilitat de cada equipament, i altres situacions alienes al equipament.

Accediu aquí per consultar el llistat d’equipaments visitables.

*IMPORTANT:  a conseqüència de la situació sanitària ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, reviseu sempre les mesures de seguretat i protocols de cada equipament. En el cas la sortida no es pugui realitzar a conseqüència de restriccions de mobilitat o altres possibles mesures de prevenció sanitària, es podrà programar la sortida per una nova data, sempre i quan la situació sanitària ho permeti.


4. Com sol·licitar l’ajut?

Si el vostre centre educatiu compleix tots els requisits del punt 1, escolliu un dels equipaments visitables i poseu-vos en contacte amb el museu o equipament seleccionat per tal de reservar prèviament la data i hora de la visita i/o activitat, si s’escau.

 1. Sol·liciteu l’ajut al transport mitjançant el formulari online que trobareu disponible al següent enllaç. Un cop rebem la vostra sol·licitud, l’estudiarem i ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos resposta i confirmar-vos si podeu disposar de l’ajut, i els propers passos a seguir.
 2. Rebreu un codi de sol·licitud Argonautes, on s’indicarà si la vostra sol·licitud ha estat acceptada.
 3. Si el desplaçament es realitza amb FGC, Rodalies de Catalunya Renfe o TRAM, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural enviarà els títols de transport al centre educatiu per missatgeria una setmana abans de la data de sortida.
 4. Si el desplaçament es realitza amb autocar, haureu de sol·licitar un pressupost a la companyia de transport que considereu, i enviar-lo a argonautes@gencat.cat, per a la seva aprovació.  L’ACdPC farà el pagament del 60% del pressupost a la companyia de transport, i el 40% anirà a càrrec del centre educatiu, que és qui contracta el servei.

5. Termini de presentació de sol·licituds

S’estableixen dos períodes de sol·licituds:
 • Primer trimestre curs 2023-2024: per a sortides a realitzar entre setembre i desembre, sol·licitar de l’1 al 30 de setembre del curs vigent.
 • Segon i tercer trimestre curs 2023-2024: per a sortides a realitzar entre el gener i el juny, sol·licitar de l’1 al 31 de gener del curs vigent.
En el cas que s’exhaureixin els recursos es comunicarà al web del programa Argonautes, per evitar la realització de noves sol·licituds.

6. Criteris d’adjudicació

L’Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural serà l’encarregada d’estudiar i gestionar les sol·licituds així com d‘atorgar els ajuts. Els únics criteris d’adjudicació que es tindran en compte per a totes aquelles sol·licituds que compleixin els requisits, seran la disponibilitat de títols de transport i de recursos, així com el seu ordre d’arribada.
 

7. Altres informacions rellevants dels ajuts del programa Argonautes

És responsabilitat del centre educatiu l’acceptació i compliment de les normes habituals de transport, així com de les instal·lacions museístiques i patrimonials que es visitin. L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural no es responsabilitza, en aquest sentit, de la relació que s’estableixi entre el centre educatiu, el mitjà de transport i l’equipament de la visita.

El centre educatiu es compromet a fer un bon ús dels avantatges que aquest programa posa a la seva disposició.

El centre educatiu es compromet a notificar a la persona de contacte del programa Argonautes de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural qualsevol canvi rellevant en la previsió de la sortida (variació del nombre d’integrants del grup, variacions d’horaris, anul·lacions, etc...) amb un mínim de 5 dies d’antelació respecte a la data de la sortida.

Tots els responsables de grup que participin en el projecte podran participar en l’estudi d’avaluació continua del programa Argonautes a través del formulari de satisfacció que rebran un cop realitzada la sortida.

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, com a responsable del programa Argonautes, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant a tractament de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.
 

Descarrega les bases del programa per al curs 2022-2023