Tribuna d'Arqueologia | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Tribuna d'Arqueologia és l'eina de difusió del Servei d'Arqueologia i Paleontologia. Des del 1982, a través dels cicles quinzenals, hem mantingut un contacte constant amb els professionals i amants de l'arqueologia i la paleontologia. El 2011 es va obrir un blog per posar a l'abast de tothom les conferències i les publicacions de la Tribuna, i compartir l'última hora de les activitats i la recerca arqueològica catalana.

tribunadarqueologia.blog.gencat.cat