Àmbits temàtics | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Àmbits temàtics

Us convidem a donar una ullada als àmbits temàtics del congrés. Actualment, el comitè científic està acabant de definir-ne el contingut i properament es podrà consultar el programa del congrés complert. Els principals àmbits són:

Memòries: la voluntat de no oblidar. Els documents com a matèria de la memòria.
La humanitat té la necessitat de no oblidar el seu passat per poder construir un futur millor. En aquest context, els arxius són instruments essencials de la societat que s’expressa per mitjà de canals de comunicació tradicionals i altres en constant evolució com són les xarxes socials, moviments socials, etc. i que en molts casos generen una documentació instantània i efímera .

Noves memòries o memòries deslocalitzades: com tractar la memòria dels migrants i desplaçats. 
Arreu del món es produeixen episodis de migració forçada i desplaçats dels quals és important preservar la seva memòria i la dels espais de rebuda. Són memòries fràgils i en perill, sobre les quals s’ha de reaccionar des dels arxius amb l’objecte de preservar-la com a testimoni d’una activitat humana (la dels migrants), una activitat social (la de les organitzacions de suport als migrants en tots els àmbits: humanitària, mèdica, etc.) i una activitat oficial (la que impulsen els diferents estats i organitzacions mundials (ONU, UE, etc.) vers aquest episodis.

L'apropiació de les memòries: conflictes, pandèmies, usurpacions, destruccions d'arxius.
El valor dels arxius és essencial en la salvaguarda de la memòria dels països ocupats o de les comunitats afectades. Les instàncies internacionals que defensen els drets humans promouen diferents línies de suport a aquests col·lectius, essent la salvaguarda del patrimoni documental essencial per garantir la preservació de la memòria i la identitat de les nacions o societats que han estat objecte de conflictes, usurpacions, etc.
 
Arxius i identitats. Preservar testimonis d’identitat individual i col·lectiva, identitat nacional, identitat estatal.
En el context d'un món globalitzat i en xarxa, és important aproximar-se a les realitats d’entre tantes identitats que configuren l’època en què vivim i que es troben minoritzades per conflictes polítics o que tenen dificultats per manifestar-se i per viure amb plena llibertat. Més enllà de la identitat individual, la identitat col·lectiva, la identitat nacional i estatal configura un escenari que els arxius han de poder afrontar des de cada perspectiva. Des de l’òptica de la identitat individual fins la que representa una identitat nacional o estatal. L’arxiu social és un pas molt important dels arxius que transcendeix la cultura institucional oficial, buscant  interconnectar-se amb la societat.

Arxius: drets personals i col·lectius.
L’arxiu és garant dels drets personals i col·lectius en tant en quan la gestió del patrimoni suposa accés a la nostra memòria i la gestió documental garanteix una millor política d’accés als documents, transparència i bons govern de les administracions públiques. En relació als drets col·lectius, els arxius impulsen accions de responsabilitat social corporativa per mitjà d’estratègies de col·laboració entre arxius i societat.
 
Arxius oberts i estratègies digitals: arxius i tecnologies, a l’abast de tothom
En el marc de la societat digital, els arxius estan digitalitzant el passat, el present i el futur. Així, les polítiques en humanitats digitals com els projectes en intel·ligència artificial tenen el focus en els documents, tant del passat com del futur. Tanmateix, les estratègies esdevenen radicalment diferents als models clàssics de transmissió de coneixement i proposen, en molts casos, la construcció del coneixement a partir, directament, de la informació. Aquest accés universal al document, a les dades i a la informació modifica substancialment el rol dels professionals.

Arxius i professió: recerca, innovació i millora continuada dels Arxius
La formació dels professionals de l’arxivística és un dels aspectes més importants sobre el futur de la professió en el marc dels nous reptes de la societat i requereix un profund debat sobre funcions dels professionals, les seves competències professionals bàsiques, les línies d’especialització, etc. Cal posar en estrès la professió i valorar noves realitats i experiències amb l’objectiu de fixar els perfils professionals dels arxivers i gestors de documents.