Informació | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

El congrés se celebrarà entre els dies 28 i 30 d’octubre del 2025 al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). Els dies 25, 26 i 27 es desenvoluparan les reunions dels diferents comitès del Consell Internacional d’Arxius.


Eixos de la candidatura

  • Innova els continguts i formats. Els continguts que es proposen incorporen temàtiques poc tractades en els darrers congressos. S’han apuntat diferents àmbits que el comitè científic haurà de desenvolupar. Altrament, el format híbrid del congrés ofereix als assistents la possibilitat de conèixer Barcelona i Catalunya a l’hora que podran assistir per canals digitals.
  • Promou el benefici col·lateral pels professionals del nostre país. El Congrés és una oportunitat per transformar i evolucionar la professió, donar-li un impuls important i optimitzar la visió de les administracions i les institucions respecte del paper determinant dels arxius, tant en la preservació i difusió de la història com en la gestió dels arxius del present i del futur.
  • Presenta al món la Barcelona i Catalunya dels arxius, la gestió documental, l’administració electrònica i la societat digital. La diversitat dels arxius catalans és un valor inherent a la nostra nació i, per tant, un element rellevant que ens identifica i ens singularitza en un món global.


Equip de candidatura

  • Generalitat de Catalunya (Departament de la Presidència i Departament de Cultura)
  • Ajuntament de Barcelona
  • Associació de professionals de l'arxivística i gestió documental
  • Diputació de Barcelona

Contacte

Pots contactar amb l'organizació del congrés a través del correu ICABarcelona2025.cultura@gencat.cat.