Com participar? | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Qui hi pot participar?

Per participar a les Jornades Europees de Patrimoni 2023, institucions públiques o privades han d’organitzar activitats relacionades amb el patrimoni cultural de caràcter gratuït durant els dies 13, 14 i 15 d’octubre.

Com es pot participar?

Per poder participar a les JEP, cal complir les següents condicions:

  • Organitzar activitats gratuïtes durant els dies de celebració de les Jornades.
  • Inscriure l’activitat a l’agenda en línia de les JEP 2023.
  • Fer difusió de les respectives activitats fent ús de la imatge gràfica de les Jornades Europees de Patrimoni proporcionada per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
  • Assumir la responsabilitat de l’organització i les despeses dels actes amb què es participa a les Jornades.
  • Facilitar les dades de visitants mitjançant els canals que l’organització de les JEP posarà a disposició dels participants.
  • Participar en l’avaluació de les Jornades un cop hagi finalitzat l’esdeveniment.

Descarrega el document amb idees d'activitats

Fins quina data es pot fer la inscripció?

La data límit d’inscripció a les JEP 2023 és el 20 de setembre del 2023. Per tal de formalitzar la inscripció, cal inscriure l’activitat a l’agenda en línia seguint el següent formulari.

Podeu sol·licitar les claus d’accés i la guia d’estil per inscriure la vostra activitat al següent correu electrònic: jep_acdpc@gencat.cat.


Més informació:

Anna Moreno
Àrea de Mediació – Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Correu electrònic: jep_acdpc@gencat.cat