Ana Hilje | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Cap del Departament de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Dubrovnik

Ana Hilje va néixer l’11 d’octubre de 1977 a Dubrovnik (República de Croàcia). És titulada en econòmiques per la Universitat de Dubrovnik i en dret tributari per la Universitat de Zagreb. Actualment cursa un postgrau en gestió de la qualitat a la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Zagreb.

Durant cinc anys va ser assessora superior del Departament d’Hisenda del Ministeri de Finances a Dubrovnik, i durant dos anys va treballar com a assessora de patrimoni cultural a la Regidoria de Cultura i Serveis Socials de l’Ajuntament de Dubrovnik. Des del 2009 exerceix el càrrec de cap del Departament de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Dubrovnik.


DUBROVNIK, EXEMPLE DE TURISME CULTURAL A L’ ENTORN DE LA PRODUCCIÓ CINEMATOGRÀFICA

El turisme cultural es pot definir com la visita a un lloc diferent del de residència habitual, motivada exclusivament o parcialment per l’interès per la història, la tradició, l’art, el patrimoni o l’anomenada cultura tangible com ara museus, galeries, concerts, teatres, monuments i indrets històrics. Partint d’aquesta definició, és evident que el desenvolupament del turisme a Dubrovnik en el futur s’ha de basar en el turisme cultural.

Les estratègies de desenvolupament turístic reeixit subratllen la necessitat d’aspiracions i necessitats locals. El desenvolupament sostenible del turisme cultural hauria d’incloure no tan sols allò que el turista podria voler veure, sinó també el que la comunitat local vol mostrar de si mateixa.

Per assolir aquest objectiu al qual ens hem compromès, la cultura ha d’esdevenir el motiu per anar a Dubrovnik. La posada en pràctica d’aquesta política beneficiarà tot el sector turístic i l’economia de la ciutat i els voltants, però també la població local. El cinema i la televisió, com a part d’aquesta oferta cultural, poden crear nous valors per als ciutadans, els visitants, tot el país i aquesta regió d’Europa.

En l’àmbit de la nostra professió, l’expressió «turisme induït pel cinema» se sol referir al turisme de localitzacions que sorgeix després de l’èxit de determinades pel·lícules o sèries de televisió. És una forma de turisme relativament nova, i el nombre de visitants portats per produccions de cinema o televisió creix ràpidament. Per alguns és possible que aquest sigui l’únic objectiu del viatge, mentre que per d’altres pot ser només part d’un viatge organitzat a la zona o una visita a una localització concreta d’una pel·lícula o sèrie de televisió popular. Gràcies a Joc de trons, l’interès per Dubrovnik ha crescut considerablement entre els fans d’aquesta sèrie. Amb el rodatge de la famosa sèrie de televisió Joc de trons durant els darrers anys, Dubrovnik s’esmenta cada vegada més en els mitjans de comunicació mundial com a destinació de turisme cinematogràfic.