Anna Castellano | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

ANNA CASTELLANO

Directora del Museu Monestir de Pedralbes

Doctora en Història Medieval per la Universitat Autònoma de Barcelona, la seva tesi doctoral va versar sobre l’origen i la formació del monestir femení de Santa Maria de Pedralbes (1327-1409), publicat per Edicions de l’Abadia de Montserrat sota el títol: Pedralbes a l’Edat Mitjana. Història d’un monestir femení. Principalment la seva investigació s’ha centrat en l’estudi del món dels monestirs femenins medievals, fonamentalment l’orde de les clarisses. Els resultats dels seus treballs han estat publicats en diferents revistes i monografies científiques. Des de l’any 1999 ocupa la plaça de Conservadora en Cap del Museu Monestir de Pedralbes, depenent de l’Ajuntament de Barcelona, del que en va assumir la direcció l’any 2012.