Joan Muñoz | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

JOAN MUÑOZ

Museu d'Arqueologia de Catalunya


Llicenciat en ciències (Geologia), llicenciat en grau i Doctor en Ciències (Geologia) cum laude per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del 2013 és responsable de difusió, activitats i acció educativa del Museu d’Arqueologia de Catalunya. Formació i experiència en museologia i museografia amb la coordinació de més d’una cinquantena d’exposicions. Coordinador de més d’un centenar d’activitats de divulgació científica, conferències i participació en fires. Coordinador de dotze projectes de difusió del patrimoni en format online; exposicions virtuals i projectes d’articulació de continguts educatius en línia. Experiència en coordinació de xarxes de museus i desplegament d’accions articulades en el territori. Participant en onze projectes de recerca de caràcter nacional i internacional, finançats entre d’altres per la UE Programa Culture 2000, DGICYT, FECYT i Ministerio de Educación y Ciència, dos dels quals com a investigador responsable. Ha publicat 24 articles de recerca en el camp paleontològic i museològic, en revistes nacionals i internacionals i 5 articles en format online. Ponent i participant en una vintena de cursos, congressos i jornades, entre les que destaca la darrera participació en el màster de paleontologia de la UAB amb les matèries de planificació, museografia i comunicació.