Marisol López | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

MARISOL LÓPEZ

Directora de l'Àrea de Cultura Digital

Gestora cultural especialitzada en l’àmbit digital. Treballa al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on dirigeix l’Àrea de Cultura Digital a l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). L’ICEC entén per cultura digital la nascuda de la relació, canviant per naturalesa, entre els éssers humans i les noves tecnologies de l’era de la informació. Inclou totes les interseccions possibles entre els llenguatges artístics tradicionals i les eines del món digital que donen com a resultat mutacions innovadores de les formes expressives clàssiques. Els objectius principals de l’Àrea de Cultura Digital són crear vincles entre cultura i tecnologia, treballar amb les empreses digitals i ajudar els sectors culturals a fer el canvi digital.