Mònica Planes | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Títol: Pila, 2022

Data d'obertura al públic: 17 de desembre


El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) amb seu central a l’antic edifici modernista del Vapor Aymerich, Amat i Jover, a Terrassa, és una institució cultural que té per missió estudiar, interpretar, conservar, difondre i mostrar, de forma innovadora i participativa, la implantació i evolució dels avenços científics i tècnics, la seva aplicació industrial, i, molt especialment la seva implicació i incidència social.

La decisió d’assignar a Mònica Planes (Barcelona, 1992) el MNACTEC respon a l’interès de l’artista no només pels materials i les formes que poden adquirir sinó també i sobretot pel seu interès pels motors i la seva funció com a generadora d’energia i matèria, quelcom molt vinculat al seu treball com escultora. Planes s’interessa per la relació entre moviment, forma i imatge canalitzada a través de la relació entre el cos i el material i també li va interessar l’arquitectura de l’edifici. L’edifici és una màquina.

Després de diverses visites, Planes troba que és a la sala de la màquina de vapor on hi ha el cor de la fàbrica, que avui és el museu. El fet que una sala estigui dedicada només a un motor desperta en ella la necessitat de pensar en un tipus d’intervenció consistent en fer petites intervencions que, a la manera d’uns apunts escultòrics, transitin les sales del museu tot mostrant allò que puguin tenir a veure amb el funcionament d’aquesta màquina. Les seves intervencions, enteses com a senyals en forma d’escultures de petit format, es presentaran el desembre al MNACTEC. La idea de Planes és que, entre totes les intervencions, es pugui dissenyar una mena de recorregut alternatiu a través del museu pensat per centrar l’atenció en allò que durant tants anys ha estat i és el motor de la fàbrica: la màquina de vapor.

Agraïments: Daniel Jordà, Panes creativos, Barcelona; Voragran 2001, foneria de ferro, Cassà de la Selva; Mireia Perelló, Barcelona Cicle de l'Aigua, SA, Medi Ambient i Serveis Urbans, Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona; Susana Solano; Marcel Camps; Àlex Palacín.  


Descarrega el full de sala


FOTOGRAFIES