Patrimoni i Escola | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Patrimoni i Escola
El món educatiu està canviant, i per entendre aquest canvi, és necessàri dotar a les persones educadoras dels equipaments patrimonials i educadoras dels centres educatius, d'espais de reflexió i diàleg entorn a la relació entre Patrimoni i Escola.

En aquest apartat volem donar visibilitat a les iniciatives que tracten aquest tema com ara: les Jornades Patrimoni i Escola, la Comunitat de Pràctica Patrimoni i Escola, i les diferents actuacions de l'Acord Marc entre el Departament d'Educació i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. De la mateixa manera, també volem compartir recursos i materials didàctics sobre la temàtica.