La UNESCO | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

El patrimoni de la UNESCO

Des de l’any 1972, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura) centra bona part dels seus esforços en promoure la identificació, la protecció i la preservació del patrimoni cultural i natural de tot el món, especialment aquell que és considerat valuós per a la humanitat. Els elements inscrits a la llista de la UNESCO pertanyen a tots els pobles del món: la seva protecció i preservació no només pertany a la sobirania nacional que en té la propietat, sinó a la comunitat internacional sencera. 


I la UNESCO, com selecciona els elements?

Cada any les comunitats autònomes fan propostes i el Consell del Patrimoni Històric (format per un representant de cada comunitat) selecciona una. Pel que fa a Catalunya, la proposta ha d’haver estat avaluada pel departament de Cultura de la Generalitat. Després, és l’estat qui gestiona el procediment amb la UNESCO i presenta la candidatura al Centre del Patrimoni Mundial, on s’avalua la documentació i s’examina in situ el bé en qüestió. Amb aquesta informació s’elabora un informe que es trasllada al Comitè del Patrimoni Mundial, l’òrgan que adopta la decisió final.

Els llocs que constitueixen el Patrimoni Mundial són escollits per les seves qualitats excepcionals en tant que exemples representatius del patrimoni dels pobles. Ells són la millor mostra de la riquesa i la diversitat del patrimoni cultural i natural del planeta. Per tal que un element o lloc sigui inclòs en la llista de patrimoni mundial, aquest ha de ser la representació d’una obra mestra del geni creatiu humà. Ha de poder aportar el testimoni únic o excepcional d'una tradició cultural, amb valors, conceptes i idees de significat universal.
 
En el cas de les candidatures de béns immaterials, cal demostrar que l’element contribuirà a fer conèixer el Patrimoni Cultural Immaterial i, per formar part de la llista de salvaguarda urgent, la seva viabilitat ha de córrer perill o enfrontar greus amenaces.


Quins tipus de reconeixements hi ha?

Patrimoni Cultural Material
La Convenció sobre la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural reconeix tres tipus de béns:

  • Béns culturals: són els monuments, els conjunts o els llocs que posseeixen un valor universal excepcional des del punt de vista de la història, l'art, la ciència, l'antropologia o l'etnologia.
  • Béns naturals: són els monuments naturals, les formacions geològiques o els llocs naturals que tinguin un valor universal excepcional des del punt de vista estètic, científic, de la conservació o de la bellesa.
  • Béns mixtos: són aquells que tenen elements culturals i naturals de valor universal excepcional.

Patrimoni Cultural Immaterial
Inclou pràctiques i expressions vives heretades dels nostres avantpassats i transmeses als nostres descendents, com ara tradicions orals, arts escèniques, usos socials, rituals, actes festius, coneixements i pràctiques relatius a la natura i l'univers, i sabers i tècniques vinculats a l'artesania tradicional. La finalitat de la Convenció de París del 2003, per exemple, és la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, el respecte del patrimoni cultural immaterial de les comunitats, grups i individus o la sensibilització a nivell local, nacional i internacional del patrimoni cultural immaterial. Per donar més visibilitat al patrimoni cultural immaterial, la Convenció estableix un sistema de dues llistes:

  • Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat
  • Llista del patrimoni cultural immaterial que requereix mesures urgents de salvaguarda. Un sistema que es completa amb el registre de bones pràctiques de salvaguarda.


En vols saber més? T'ho expliquem amb el Diari Ara