EAA 2018 | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

L'arqueologia a Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha tingut, des de la seva creació, un interès específic en el patrimoni arqueològic. Per aquest motiu, l’any 1980 el Departament de Cultura va crear el Servei d’Arqueologia, el qual, des d’aleshores ha treballat en la gestió del patrimoni arqueològic i ha tingut present en tot moment la tasca dels arqueòlegs en els seus diferents aspectes centrats sobretot en la documentació, inventari, protecció, coneixement, prevenció i recerca.
 
Posteriorment, es va crear l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, des de la qual es fa una tasca de difusió i presentació del patrimoni arqueològic, mitjançant el Museu d’Arqueologia de Catalunya i els jaciments de la Generalitat de Catalunya.
 
L’arqueologia té un paper fonamental en la nostra societat atès que, gràcies a ella, podem atènyer el coneixement del passat i posar-lo a disposició de la gent per reflectir el futur. Sense un retorn a la societat no es pot entendre la tasca que fan els arqueòlegs i arqueòlogues per treure a la llum aspectes de la vida i les obres dels nostres avantpassats. 

MÉS DE 12.000 JACIMENTS

Amb més de 12.000 jaciments inventariats, l’arqueologia està present a tot el territori català i dóna oportunitats de treball i gaudi cultural a un gran nombre de persones. Els darrers anys hi ha hagut més de 800 intervencions arqueològiques anuals, la major part de les quals de caràcter preventiu, que han aportat gran volum d’informació. Més de 150 jaciments arqueològics estan museïtzats i oberts al públic arreu de Catalunya.
 
RECONEIXEMENT

Catalunya aporta al món contínuament dades rellevants en la recerca arqueològica reconegudes per la comunitat científica i compta amb un  ric patrimoni cultural que va des de les coves prehistòriques i les pintures rupestres fins als monuments d’època moderna, passant per la cultura ibèrica, la ciutat grega d’Empúries, el passat romà i el món medieval.
 
CREACIÓ D'EMPRESES

En els darrers trenta anys, l’arqueologia ha estat motor de la creació d’empreses dedicades a l’arqueologia preventiva, a la difusió cultural i altres activitats relacionades amb el sector.
 
NOVES TECNOLOGIES

L’arqueologia a Catalunya aprofita les oportunitats del món digital amb la incorporació de noves tecnologies encaminades tant a la documentació de restes arqueològiques com a la seva presentació al públic, les quals cada vegada són més freqüents.
 
CIÈNCIA INTERDISCIPLINAR

De manera continúa, l’arqueologia treballa de manera transversal, atès que és una ciència interdisciplinar que no es pot entendre només amb la tasca dels arqueòlegs, sinó amb la col·laboració de molts altres professionals d’altres camps com la biologia, geologia, antropologia, arquitectura, comunicació, etc.