Els arxius en xifres | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Els arxius desenvolupen diferents funcions. La gran majoria les podem categoritzar i detallar amb indicadors quantificables. Els volums d’informació que gestionen, els usuaris i les usuàries que utilitzen els arxius, així com l’estat dels equipaments queden reflectits en les següents infografies. A continuació pots consultar les xifres de l’Arxiu Nacional de Catalunya, dels Arxius Centrals Administratius de la Generalitat de Catalunya, de la Xarxa d’Arxius Comarcals i de la Comissió d’Avaluació Accés i Tria Documental (CNAATD)


DADES 2019 DE L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

DADES 2019 DELS ARXIUS CENTRALS ADMINISTRATIUS

DADES 2019 DE LA COMISSIÓ NACIONAL D'AVALUACIÓ, ACCÉS I TRIA DOCUMENTAL (CNAATD)

DADES 2018 DE LA XARXA D'ARXIUS COMARCALS

 


Més informació: 
Arxius Centrals Administratius de la Generelaitat de Catalunya
Arxiu Nacional de Catalunya
Comissió Nacional d’Avaluació Accés i Tria Documental
Xarxa d’Arxius Comarcals