Cursos d'estiu | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Cursos d'estiu

L’any 2012, la Universitat de Lleida i la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran van iniciar la seva col·laboració per tal d’obrir un àmbit de treball específic entre els professionals dels museus, de la universitat i del patrimoni. Aquesta col·laboració es va traduir en l’organització d’un curs dintre del marc de la Universitat d’Estiu amb l’objectiu de facilitar formació en temes de museus i centres patrimonials als professionals i persones interessades.
                                                                                    

Cursos d'estiu 2021

Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Els Museus com a Eina de Gestió Territorial

Curs en línia, del 13 al 16 de juliol de 2021

L’edició d’enguany s’endinsarà en el paper que actualment tenen els museus de territori en el teixit museístic del país. El treball en xarxa esdevé clau en aquest model, per tant, les sessions dels curs plantejaran diferents perspectives patrimonials i administratives al voltant d’aquest treball en xarxa, no només des del vessant teòric, sinó també des del pràctic i el de les experiències concretes. El curs té com a objectius debatre el paper actual dels museus de territori en el teixit museístic del país, analitzar el treball en xarxa des de diferents perspectives patrimonials i administratives, ajudar a plantejar accions de futur en el si del treball en xarxa i establir casos concrets d’anàlisi per establir un context de coneixement i pràctica.

El s'impartirà a través de la plataforma Campus Virtual de la Universitat de Lleida.

Més informació i inscripcions
ProgramaRelació de cursos d’estiu anterios

 
2012 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Rendibilitats i Complicitats
Programa

2013 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. L’exposició: Projecte, Making of, Activititas i Avaluació
Programa

2014 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Museus i Turisme: Noves estratègies
Programa

2015 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Accessibilitat i nous públics.
Programa

2016 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Didàctica: noves orientacions, noves tecnologies
Programa

2017 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Els museus en venda: comercialització de producte de proximitat.
Programa

2018 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Museus segurs, museus en risc.
Programa

2019 – Els Museus i el Patrimoni en el Territori. Què conservem? Polítiques i criteris d'adquisició.
Programa

La nostra Comunitat

#patrimonigencat