Projectes destacats | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Projectes destacats


El treball en xarxa entre els diferents museus ha sigut sempre un element definidor de la XMTLLA. Gràcies a la implicació i l'esforç dels professionals que treballen als nostres museus, la XMTLLA ha pogut desenvolupar diversos projectes al llarg dels últims anys, tant propis com en col·laboració amb altres institucions: exposicions itinerants, cursos d'estiu, projectes de recerca, jornades de formació i debat...