II Jornada de Patrimoni Cultural

Memòria i futur del paisatge: activant el patrimoni

7 de novembre de 2017
Auditori de La Pedrera, Pg. de Gràcia, 92

En el marc de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que promou el Consell d'Europa, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza, amb la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, la II Jornada de Patrimoni Cultural sota el títol Memòria i futur del paisatge: activant el patrimoni.

L'objectiu d'aquesta jornada de diàleg i reflexió, adreçada a professionals i estudiants, està en consonància amb el tema proposat pel Consell d'Europa per aquest any 2017: "Patrimoni i Natura: un paisatge de possibilitats". Des d'aquesta perspectiva s'analitzarà i es debatrà amb professionals experts del patrimoni cultural i del medi natural, la relació existent entre aquests dos àmbits, entesos en un sentit ampli, amb una mirada que expliqui alhora models de gestió, iniciatives institucionals i projectes concrets en l'àmbit internacional però també local.

Nous conceptes, com el de paisatge cultural, han aparegut o s'han formulat de manera nova i vigorosa als darrers anys com a fruit d'una valoració cada cop més acurada de la interacció entre els patrimonis cultural i natural. A Europa i a Catalunya diverses experiències, projectes i línies de treball existeixen i avancen en aquesta direcció. Aquesta jornada vol ser un marc de debat per conèixer i reflexionar sobre la gestió d'aquests patrimonis en confluència.