II Jornada de Patrimoni Cultural | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

II Jornada de Patrimoni Cultural

Jornades de patrimoni cultural

2017
II Jornada de Patrimoni Cultural
Memòria i futur del paisatge: activant el patrimoni

En el marc de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que promou el Consell d’Europa, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza, amb la col·laboració de la Fundació Catalunya La Pedrera, la II Jornada de Patrimoni Cultural sota el títol Memòria i futur del paisatge: activant el patrimoni.

L’objectiu d’aquesta jornada de diàleg i reflexió, que s’adreça a professionals i estudiants, està en consonància amb el tema que proposa el Consell d’Europa per a aquest any 2017: «Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats». Des d’aquesta perspectiva, s’analitza i es debat amb professionals experts del patrimoni cultural i del medi natural la relació que hi ha entre aquests dos àmbits, entesos en un sentit ampli, amb una mirada que expliqui alhora models de gestió, iniciatives institucionals i projectes concrets en l’àmbit internacional, però també local.

Nous conceptes, com el de paisatge cultural, han aparegut o s’han formulat de manera nova i vigorosa en els darrers anys com a fruit d’una valoració cada cop més acurada de la interacció dels patrimonis cultural i natural. A Europa i a Catalunya hi ha diverses experiències, projectes i línies de treball que avancen en aquesta direcció. La jornada vol ser un marc de debat per conèixer i reflexionar sobre la gestió d’aquests patrimonis en confluència.

Els ponents d’aquesta edició

Director-gerent del Museu de les Terres de l’Ebre

La Jornada en imatges

Sessió 1
"Quan respira l’esperit del lloc", a càrrec d'Annette Viel.
"L’enfocament «Grand Site de France» per a la protecció i gestió sostenible d’un paisatge cultural al voltant d’un projecte territorial, il·lustrat amb l’exemple de la muntanya de Sainte-Victoire", a càrrec de Philippe Maigne.
Sessió 2
"Paisatge i patrimoni. L’experiència de l’Observatori del Paisatge de Catalunya", a càrrec de Pere Sala.
"Nous reptes en la gestió del patrimoni natural a Catalunya", amb Marta Subirà.
Sessió 3
Taula rodona amb la participació d’Annette Viel, Philippe Maigne, Maria Mertzani, Pere Sala i Marta Subirà.
Sessió 4
Presentació de projectes:
"Crear desenvolupament rural a través del paisatge i la col·laboració ciutadana", a càrrec de Jordi Terrades.
"Grand Tour. Estratègies de creació i comunitat en el context del patrimoni natural i cultural dels territoris", a càrrec de Clara Garí.
"Territori de masies: patrimoni i cultura al baix Solsonès", a càrrec de Cristina Espejo.
"Proposta per a la valorització i l’ús sostenible del patrimoni cultural costaner i marí europeu", a càrrec d'Oriol Vicente.
Sessió 5
"Projectes col·laboratius a l’entorn del patrimoni entre els museus d’etnologia i els parcs naturals a Catalunya", a càrrec d'Àlex Farnós.
Torn de preguntes, conclusions i cloenda.
II Jornada de Patrimoni Cultural