Arxius en xifres | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Els arxius desenvolupen diferents funcions. La gran majoria les podem categoritzar i detallar amb indicadors quantificables. Els volums d’informació que gestionen, els usuaris i les usuàries que utilitzen els arxius, així com l’estat dels equipaments queden reflectits en les següents infografies. Posem a la teva disposició les dades clau de tots els equipaments arxivístics que hi ha al territori català. Podeu consultar la informació segons la tipologia, el període històric, la superfície i els fons que gestionen, entre d’altres categories així com també les consultes que reben els equipaments, etc.


ESTADÍSTICA D’ARXIUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 2021

Dades d’activitat de l’Arxiu Nacional de Catalunya (2021)
Dades d’activitat dels Arxius Centrals Administratius de la Generalitat de Catalunya (2021)Dades d’activitat de la Comissió Nacional d’Avaluació Accés i Tria Documental (2021)
DADES D’ACTIVITAT DESTACADES DE LA XARXA D’ARXIUS COMARCALS (2021)