Agnès Rodríguez | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Agnès Rodríguez

Agnès Rodríguez

Presidenta d’AGUICAT
L’AGUICAT, l’associació de guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya per a un turisme responsable i de qualitat, és una associació sense ànim de lucre que vetlla per la defensa de la professió de guia de turisme.

L’associació treballa en diversos àmbits que comprenen des de la posada en valor d’una figura tan desconeguda però tan rellevant com és la del guia de turisme, tant per a les institucions com per als nostres veïns, fins a la contribució en reunions o debats per tal d’aportar solucions a les situacions a les quals poden veure’s sotmesos la ciutadania o el turisme, passant per la col·laboració en tràmits que afectin l’habilitació de guia de turisme.

Sempre, però, tenint com a premissa el turisme responsable i de qualitat. Només qui coneix la realitat turística d’un indret pot aportar solucions per tal de millorar la situació com a lloc turístic, i aquesta és una de les finalitats de l’AGUICAT, que vol posar un granet de sorra que pot ser tan gran com les institucions o la ciutadania necessitin o demanin.
 
Agnès Rodríguez és la presidenta de l’AGUICAT des de fa uns mesos. Aquest càrrec és la continuació de la seva implicació prèvia amb l’associació des de la seva creació. Llicenciada en història per la Universitat de Barcelona, ha desenvolupat tasques en relació amb el patrimoni des de fa vint anys, tant en museus com viatjant per Catalunya, Espanya i l’estranger. Els darrers deu anys ha treballat com a guia habilitada i ha donat a conèixer Catalunya als seus visitants.