Antoni Laporte | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Antoni Laporte

Antoni Laporte

Director d’ARTImetria
Director d’ARTImetria i director tècnic de l’Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC). Economista per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Gestió i Polítiques Culturals per la Universitat de Barcelona. Professor del màster de Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona, del màster de Gestió Cultural de la Universitat Internacional de Catalunya i del postgrau de Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials de la Universitat de Girona. Ha assessorat diverses institucions en plans estratègics i de màrqueting, plans de comunicació i models d’avaluació. Ha dirigit nombrosos estudis de públic i d’hàbits culturals, amb l’ús de tècniques quantitatives i qualitatives. Entre altres publicacions és autor, juntament amb Joaquina Bobes, del Manual de tiendas de museos, així com del capítol «Anàlisi i gestió de públics i planificació estratègica» en Manuals de Museologia de l’AMC, «Planificació estratègica de museus i centres patrimonials».


11.30 h - 12.15 h  |  Mapatge de la situació actual de les botigues dels equipaments patrimonials de Catalunya.