Una nova senyalització interpretativa a la necròpolis de Coll del Moro permet conèixer com eren els rituals funeraris que s’hi celebraven | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Actualitat1. Recreació d'un ritual funerari, dibuix d'Albert Álvarez Marsal
2. Nova senyalització interpretativa
3 i 4. Necròpolis de les Maries (Departament de Cultura)

Una nova senyalització interpretativa a la necròpolis de Coll del Moro permet conèixer com eren els rituals funeraris que s’hi celebraven

Les il·lustracions mostren recreacions de les cerimònies funeràries 03.02.2023
La necròpolis protohistòrica del Coll del Moro, al municipi de Gandesa (Terra Alta) disposa, des d’avui, d’un nou recurs divulgatiu que ajuda a entendre i conèixer millor qui va utilitzar aquest espai funerari, com eren els seus rituals d’enterrament i com es va anar adaptant, amb el pas del temps, a les noves formes de concebre la mort i les cerimònies funeràries.

A través de set plafons explicatius, ubicats a la zona de la necròpolis que es coneix amb el nom de les Maries, els visitants poden entendre millor la història d’aquest jaciment. L’origen de la necròpolis del Coll del Moro se situa al segle IX aC, a les acaballes de l’edat del bronze i en el marc de la tradició cultural coneguda com la Cultura dels Camps d’Urnes i la seva pervivència com a recinte funerari s’allarga fins a època ibèrica.

El projecte l’ha impulsat i desenvolupat l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura amb la col·laboració de l’Ajuntament de Gandesa. Ha comptat amb l’assessorament científic del Grup de Recerca sobre l’Arqueologia de la Complexitat i els Processos d’Evolució Social: Protohistòria, Mediterrani Antic i Colonitzacions de la Universitat de Barcelona. L’objectiu de l’actuació és implantar nous recursos interpretatius que contribueixin a millorar la comprensió del patrimoni arqueològic i entendre la importància de la necròpolis del Coll del Moro.
 
Recreació dels rituals funeraris de l’edat del bronze, la primera edat del ferro i l’època ibèrica

El projecte realitzat al Coll del Moro destaca per la recreació dels rituals funeraris que se celebraven a la necròpolis. A partir del coneixement generat per la recerca arqueològica s’han realitzat una sèrie de dibuixos que expliquen gràficament com eren les cerimònies d’enterrament i com es podien haver bastit el túmuls funeraris. Els dibuixos, realitzats per Albert Álvarez Marsal, ofereixen una visió realista i precisa de com deurien ser aquests processos.

La senyalització es completa amb una recreació de com podien ser els assentaments de les persones que van construir la necròpolis, una imatge de l’ús i pervivència d’aquest espai funerari en època ibèrica i un resum dels diferents tipus de túmuls que s’hi van construir.

També s’ha realitzat un mapa de la zona que permet identificar tot el conjunt arqueològic del Coll del Moro, que el completen dos sectors més de necròpolis, els Calars i el Teuler, i la imponent fortificació ibèrica del Coll del Moro, on predomina la gran torre circular.

Finalment, s’ha inclòs un apartat que ressegueix la història de la recerca en el jaciment des del moment de la seva descoberta l’any 1914.
 
La necròpolis del Coll del Moro, un exemple singular de la pervivència dels enterraments de cremació en túmuls

La necròpolis del Coll del Moro va ser construïda a finals del segle IX aC, a les acaballes de l’edat del bronze i en el marc de la tradició cultural coneguda com la Cultura dels Camps d’Urnes. Aquesta cultura cremava les persones mortes i dispositiva les cendres en urnes que enterraven a terra. Entorn a les urnes funeràries, construïen túmuls de pedra com els que s’han conservat i es poden contemplar al Coll del Moro. Al jaciment de les Maries hi ha localitzats 49 túmuls, mentre que a les altres dues àrees de la necròpolis del Coll del Moro, els Calars i el Teuler, n’hi ha 20 i 60 respectivament.

La necròpolis del Coll del Moro té una llarga pervivència com a espai funerari que abraça fins a 6 segles, des de finals de l’edat del bronze i la primera edat del ferro fins a època ibèrica. La recerca arqueològica ha permès conèixer com eren els enterraments en aquest recinte durant aquest extens període de temps, passant per la Cultura dels Camps d’Urnes als enterraments i cerimònies funeràries del poble dels Ilercavons, en plena època ibèrica.
 
Visites guiades al Coll del Moro

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural i l’Ajuntament de Gandesa col·laboren en la programació de les visites guiades al conjunt arqueològic del Coll del Moro que es programen durant tot l’any. Les visites s’han de concertar prèviament. Més informació