Castell de Claramunt | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Castell de Claramunt

Castell de Claramunt

El castell de Claramunt s'aixeca sobre un pujol, dominant la conca d'Òdena. La seva història, marcada pels conflictes bèl·lics, està plena de destruccions i reconstruccions, però, malgrat tot, ha conservat fins avui la seva estructura i l'impressionant aspecte de fortalesa. Fundat a la segona meitat del segle X, formava part d'una densa xarxa de castells que marcaven la frontera entre el comtat de Barcelona i l'Al-Andalus, amb la funció de protegir i organitzar el territori.

La fortalesa conserva l'estructura clàssica d'un castell del segle XII, dividit en dos recintes que separen la part residencial, amb la sala i la torre de l'homenatge, i el recinte jussà, on s'aplegaven els serveis necessaris per al manteniment del castell, que avui presenta l'aspecte d'un gran pati envoltat de muralles.

Contacte

Camí del Castell
08797 La Pobla de Claramunt, Anoia
Barcelona

Agència Catalana de Patrimoni Cultural
Àrea de Monuments i Jaciments

+34 93 554 76 83
monuments.acdpc@gencat.cat