Protecció legal | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Protecció legal

Preservar, investigar i difondre el patrimoni

La protecció legal del patrimoni cultural de Catalunya està garantida per una sèrie de normes que en regulen l’aplicació.

A través d’aquestes normes es vol preservar, investigar i difondre el patrimoni cultural i garantir la seva conservació amb un objectiu principal: que la societat actual pugui gaudir-lo i que arribi a les futures generacions en les millors condicions possibles.

El marc legal general que regula aquestes actuacions és la Llei del Patrimoni Cultural Català.

A més, per a cada especialitat del patrimoni hi ha una normativa específica que pots consultar aquí.