Manuel Roberto Guido | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Manuel Roberto Guido

Manuel Roberto Guido

Ministeri de Béns i Activitats Culturals i de Turisme i Direcció General de Museus. Itàlia
El departament dirigeix i coordina les activitats que porten a terme les estructures regionals del Ministeri i els museus amb règim autònom especial. Mitjançant acords amb les regions, les autoritats locals i altres entitats públiques i privades, promou la formació de pols museístics en nom de la gestió integrada i la coordinació de l'activitat dels museus i llocs culturals dins d'un mateix territori.

Elabora models, normes i directrius per a la gestió i la valorització d'institucions i llocs culturals, fent especial atenció als museus, de conformitat amb les normes establertes per l'ICOM. Elabora paràmetres qualitatius i quantitatius, així com procediments i models informàtics destinats a avaluar la qualitat dels serveis que presten institucions i llocs culturals estatals.

Estableix directrius en matèria d'horaris d'obertura, venda d'entrades i polítiques de preus d'accés als museus i llocs culturals estatals, també de forma coordinada. Prepara models per a licitacions i convenis que regulen l'assignació de serveis a el públic, així com per a la constitució d'entitats destinades a la valorització del patrimoni cultural.

Redacta l'informe anual sobre gestió dels serveis a al públic en les institucions i llocs culturals, i participa en la definició de les direccions estratègiques dels projectes relacionats amb la promoció turística d'itineraris culturals i d'excel·lència paisatgística.