Michael Lauenborg | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Michael Lauenborg

Michael Lauenborg

Agency for Culture and Palaces
L'Agency for Culture and Palaces es va constituir l'1 de gener de 2016, fruit de la fusió de les agències daneses de Cultura i de Palaus i Béns Culturals.

L'agència assessora el ministre de cultura i participa en l'establiment i la implementació dels objectius de política cultural de govern danès. Una altra de les seves funcions és l'assignació de subvencions, ja sigui a persones a títol individual com a organitzacions i institucions. També s'ocupa de realitzar estudis i recopilar, processar i difondre informació en nom de la promoció de la cultura.

L'agència és responsable de la gestió i manteniment de palaus, castells, jardins i béns culturals de propietat estatal. Es basa en criteris professionals i innovadors per optimitzar l'ús dels recursos que es destinen a assolir els objectius de política cultural de govern.