I Jornada de Patrimoni Cultural | Cultural Heritage. Goverment of Catalonia.

I Jornada de Patrimoni Cultural

Days of cultural heritage

2016
I Jornada de Patrimoni Cultural
Compartir sobre el model de gestió patrimonial a Europa i fer una mirada conjunta als reptes de futur

Amb motiu dels 25 anys de participació de Catalunya a les Jornades Europees de Patrimoni, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural organitza la I Jornada Internacional de Patrimoni, amb l’objectiu de compartir, reflexionar i debatre amb els responsables d’altres països europeus els models de gestió en aquesta matèria que s’han anat implementant des de les respectives accions de Govern.
 
Amb l’organització d’aquesta Jornada s'ofereix als professionals del Patrimoni Cultural de Catalunya i als estudiants del sector, la possibilitat de conèixer de primera mà com s’ha organitzat en altres països la gestió del patrimoni cultural i contrastar-ho amb la pròpia realitat, a més de tenir l’oportunitat de contactar amb els experts i discutir sobre els punts forts els punts febles de cada model.
 
En aquesta ocasió es conviden responsables de la Gestió del Patrimoni  d’Escòcia i Dinamarca, dos territoris d’una mesura no massa diferent del català, i d’Itàlia, un territori que segueix un model administratiu més clàssic. Així mateix es fa una mirada conjunta sobre els reptes de futur quant a l’ús social i la implicació de la societat civil en la creació de projectes culturals a l’entorn del patrimoni, segons les conclusions de la Convenció sobre el valor del Patrimoni Cultural per a la Societat (Faro, 2005), a càrrec d’un representant del Consell d’Europa. La I Jornada de Patrimoni Cultural presenta també alguns projectes representatius de diferents tipus de comunitats patrimonials a Catalunya.

The speakers of this edition

English translation unavailable for Chris McGregor.
English translation unavailable for Michael Lauenborg.
English translation unavailable for Manuel Roberto Guido.
English translation unavailable for Hakan Shearer Demir.

La Jornada en imatges

Apertura del sarcófago de Pedro el Grande
Cuando se cumplían 850 años de la fundación del monasterio de Santes Creus, comenzó la restauración del panteón real de Santes Creus.