Actualitat

L’Arxiu Comarcal de la Selva ingressa un pergamí d’època medieval

El document confirma l’existència del monestir de Sant Medir i Sant Genís de Cartellà que al segle X es va convertir en el de Santa Maria d’Amer 12.06.2017
Un pergamí d’època medieval, còpia d’un precepte que el rei Carles el Calb va concedir a Guilarà, abat del monestir de Sant Medir i Sant Genís, el 14 de maig de l’any 844, ha estat adquirit per la Generalitat de Catalunya i ingressat a l’Arxiu Comarcal de la Selva.
 
En el document, Carles el Calb, net de Carlemany, ratifica des de Tolosa de Llenguadoc a l’esmentat monestir la immunitat atorgada per un anterior precepte de Lluís el Piadós i li concedeix d’elegir lliurement abat.
 
El pergamí, que es troba en bon estat de conservació, està datat al segle XII i mesura 300 mm d’ample i 415 d’alt. El text conté 31 línies paral·leles d’escriptura carolina cal·ligràfica.
 
La importància d’aquest pergamí, còpia del precepte de l’any 844, rau en el fet que, d’una banda, confirma l’existència del monestir de Sant Medir i Sant Genís de Cartellà que al segle X es va convertir en el de Santa Maria d’Amer.
 
D’altra banda, el document evidencia la importància que els monjos d’Amer donaven al seu document fundacional, ja que amb posterioritat al 844, els monjos van mantenir la prerrogativa d’elegir els nous abats entre ells mateixos. També estableix els fonaments sobre els quals la comunitat monàstica que acabaria residint a Amer va poder perviure durant mil anys defensant els drets del monestir a tot arreu del seu domini.