Apareixen noves figures inèdites al conjunt de pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Actualitat1. Calc digital de la Roca dels Moros del Cogul. Departament de Cultura.
A. Rubio, R. Viñas, J. Salguero, Ll. González (2022)

2. Calc de la Roca dels Moros del Cogul. Corpus de Pintures Rupestres de Catalunya del Servei d’Arqueologia, Generalitat de Catalunya. R. Viñas, A. Alonso i E. Sarriá (1985). 

3. Noves informacions de l’escena principal del mural de la Roca dels Moros del Cogul: 
 1. Millor definició dels contorns de les figures, especialment la 32 i les taques del cervatell 28 que s’identifica com una cria, així com la figura 41 que ja no es percep com un apèndix de la cérvola 39.
 2. Millor apreciació del disseny amb combinació de colors (negre i vermell) de les dones 33-34 i 35-36.
 3. Les figures 37-38 corresponen a una altra parella de dones i no a una figura de quatre cames.
 4. Es defineixen els penjolls dels pectorals de les dones com ornaments o bosses (especialment la dona 35).
 5. Apareix un nou quadrúpede superposat a la cérvola 39.
4. Noves informacions de les imatges del mural de la Roca dels Moros del Cogul:
 1. Figures noves: 6-9.
 2. Millor definició dels morros dels bous i de les figures humanes 13 i 14.
 3. Figura 18 com a possible figura humana sedent.
 4. Definició del perfilat castany del bou 20.

Apareixen noves figures inèdites al conjunt de pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul

El conjunt va ser inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO el 1998 26.04.2022
 • S’ha generat un model en 3D de la roca i un nou calc digital que serviran per futures aplicacions, tant per a la conservació com per a la divulgació d’aquest espai

 • Un nou espai web permet apropar la recerca a tots els públics i alhora fer una visita virtual amb un nivell de detall, qualitat i informació únics

La recent recerca arqueològica duta a terme al conjunt de pintures rupestres de la Roca dels Moros del Cogul (Les Garrigues) ha posat al descobert noves figures, fins ara inèdites, que aporten noves dades sobre les escenes representades i milloren el coneixement de les tècniques pictòriques emprades. Els resultats són accessibles al públic a través d’un nou espai web que permet fer una visita virtual a tot el conjunt pictòric.

El projecte de recerca La Roca dels Moros del Cogul. Recerca i documentació fotogràfica digital de gravats i pintures, impulsat i finançat pel Departament de Cultura el 2019 amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement d’aquest conjunt únic de l’art prehistòric del país i de disposar d’una mostra exacta de l’estat actual de les pintures i gravats presents a la Roca dels Moros, ha estat realitzat pels investigadors Dr. Albert Rubio i Dr. Ramon Viñas. Tots dos, especialistes de referència en l’estudi de les representacions d’art rupestre, han dut a terme importants aportacions en l’estudi i la significació iconogràfica i simbòlica de les manifestacions artístiques de l’art rupestre i, en concret, en el de les pintures i gravats de La Roca dels Moros del Cogul.

La investigació ha permès obtenir, d’una banda, noves informacions sobre les característiques de les pintures així com l’aparició de noves imatges, l’aparició de noves parts de les imatges ja conegudes i la millora del coneixement sobre els processos creatius que va experimentar aquest conjunt. D’altra banda, el projecte de recerca ha inclòs també l’obtenció d’una imatge exacta del conjunt en l’actualitat que permet disposar d’una versió de seguretat de les pintures, la qual esdevé fonamental per a la seva documentació però també per a la seva preservació en el futur.

Pel que fa a les noves informacions de les pintures, han aparegut les següents figures inèdites: restes d’un nou bòvid, restes d’un possible animal, restes d’un cèrvid, restes d’un bòvid ja conegut, noves restes que indiquen la presència de la segona figura de dona sobreposada i noves restes que configuren la presència d’un antropomorf i un nou quadrúpede.

Alhora, han aparegut noves evidències dels detalls tècnics i formals que han permès definir millor parts representades de bòvids, cèrvids i restes humanes. Destaquen les restauracions, repintades o combinacions bicolors castany-negre castany-vermellós i negre de les figures humanes: les franges en diagonal amb castany vermellós sobre el negre de les faldilles i els perfilats negres. També el collaret o bossa d’una de les figures que s’havia interpretat antigament com el pit de la dona i que recolza la presència d’ornaments de tipus ritual. Igualment, s’ha identificat la funda fàl·lica d’una altra de les figures, interpretada en treballs anteriors com penis o distintiu.

Pel que fa als gravats, s’han registrat nous agrupaments amb elements geomètrics, possibles restes d’animals (alguns d’aspecte prehistòric) i grafits de diferents èpoques (entre ibèrics i medievals) al sector centreesquerra de la cova. La relació de les noves figures i el detall de les noves evidències tècniques i formals de les pintures es poden consultar en aquest enllaç.

Pel que fa a la nova imatge actual del conjunt, s’ha generat un nou calc digital basat en la fotografia d’alta resolució feta amb la tècnica de la fotogrametria. El nou calc supera la darrera versió del 1985, ja que inclou les imatges descobertes en la recerca i permet disposar de la imatge més exacta i amb major detall que es té de les pintures. Juntament amb el nou model en 3 dimensions, realitzat per la Direcció General del Patrimoni Cultural, i tècniques de retoc digitals s’ha convertit en un fons pla sobre el qual s’han inserit les figures de la Roca dels Moros. Aquest procés ha permès construir un calc el més fidedigne possible sense modificar les pintures del conjunt rupestre.

El model 3D de la Roca dels Moros del Cogul permet disposar d’un model digital exacte i en 3 dimensions de la roca que servirà per futures aplicacions -tant per a la conservació, com per a la divulgació d’aquest espai- com la creació d’una còpia de la roca, l’anàlisi del seu estat o l’elaboració de models i recursos digitals de la roca.

Projecte de divulgació del patrimoni

Un cop feta la recerca, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural ha desenvolupat un projecte web que permet acostar els resultats de les investigacions al gran públic. Un espai web dinàmic al portal patrimoni.gencat.cat on les persones usuàries poden visitar virtualment la Roca dels Moros del Cogul i accedir a la informació més actual del conjunt rupestre fruit de la recerca feta. Amb aquest recurs es disposa d’una visita amb un nivell de detall, qualitat i informació únics.

La navegació per l’espai web ofereix dos tipus de recorreguts. Una visita guiada i immersiva per tot el mural en què la persona usuària és transportada per les diferents figures que apareixen la Roca dels Moros i en la qual es dona la informació bàsica per conèixer La Roca dels Moros. L’altra opció és la visita lliure en la qual la persona usuària selecciona les imatges del mural directament. Un cop seleccionada una imatge hi apareix el nom de la figura, la descripció de l’element, l’època en què va ser realitzada, l’estil artístic, la tècnica pictòrica, la mida i el color i imatges associades. Aquesta modalitat de visita permet també descompondre el mural i seleccionar les figures mitjançant diversos filtres com: tipus d’elements, tipus de figures, època, estils, procés de realització.

L’espai web incorpora també un apartat que recull i resumeix la història de la recerca que s’ha dut a terme a la Roca del Moros del Cogul des de l’any 1908, i un altre apartat que dona les claus més interpretatives sobre els significats de les pintures representades i el caràcter sagrat o ritual de l’espai on es troben.