Avís: tancament dels equipaments patrimonials de Catalunya | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Actualitat

Avís: tancament dels equipaments patrimonials de Catalunya

Tancament temporal d'arxius, museus, monuments i jaciments arqueològics com a mesura preventiva de la infecció del coronavirus.
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
12.03.2020
A la vista dels darrers esdeveniments, el Govern adopta noves mesures addicionals de prevenció i de control de la infecció pel SARS-CoV-2, i adopta el tancament dels centres i serveis al públic dels Museus de Catalunya, així com dels arxius, monuments i jaciments de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta mesura respon a l’objectiu d’evitar l’increment de risc de contagi per part dels i de les visitants i usuàries, així com dels treballadors i treballadores dels centres.

El tancament dels museus s’aplica a partir d’avui 13 de març de 2020 i tindrà una vigència mínima de 15 dies, essent susceptible de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.
 
Veure la RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.