La restauració de la portalada de Ripoll deixa al descobert la policromia medieval del pantocràtor | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Actualitat

La restauració de la portalada de Ripoll deixa al descobert la policromia medieval del pantocràtor

Els treballs han estat dirigits pel Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya 13.01.2017

La intervenció de conservació-restauració de la Portalada de Ripoll, una magnífica talla policromada en pedra considerada una obra cabdal del romànic internacionalment, ha finalitzat amb una gran aportació: la recuperació de la policromia del pantocràtor.
 
Se li ha pogut retirar la pintura negra aplicada en època moderna i ha quedat al descobert la pintura medieval: la dauradura de la barba i dels cabells, i les carnacions de la cara del pantocràtor i dels àngels que l’envolten.
 
La restauració ha estat dirigida pel Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya (CRBMC), que prèviament va realitzar els estudis pertinents per valorar l’estat de conservació de la portalada i analitzar les possibles línies d’actuació.
 
Els treballs s’han centrat principalment a netejar les superfícies escultòriques, consolidar les zones més degradades i eliminar els morters i materials afegits en intervencions anteriors.
 
La neteja ha permès també recuperar la definició del treball escultòric, que amb la degradació i la brutícia acumulada havia perdut llegibilitat. Ara s’evidencia amb claredat, en moltes zones de la portalada, el treball de qualitat del relleu escultòric.