Els arxius, guardians del patrimoni documental | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Històries

Els arxius, guardians del patrimoni documental

Més de 300 centres dedicats a conservar la història i la identitat

Un patrimoni preservat i a l’abast de tothom

El patrimoni documental constitueix una herència fonamental de la nostra cultura i de la nostra memòria històrica que cal transmetre en les millors condicions a les generacions futures. Els arxius són els centres encarregats de tractar, conservar i difondre aquest patrimoni.

A Catalunya, distribuïts arreu del territori, disposes de tres-cents arxius que conserven documentació molt diversa (documents textuals, audiovisuals, cartogràfics, electrònics, etc.) i que poden pertànyer a l'administració pública (ajuntaments, diputacions, Generalitat...) a corporacions i entitats oficials (universitats, col·legis...) o a entitats privades (arxius eclesiàstics, d'associacions, fundacions...).

Però, a més de ser una de les fonts d'informació primordial per preservar la nostra història, els arxius també són la base que fa possible l'aplicació d'un sistema de gestió documental, incidint en tots els processos relacionats amb els documents des que es conceben fins que s'eliminen o es decideix conservar-los permanentment.

És un tractament arxivístic, que s'aplica tant a un pergamí medieval, a una partitura, a una fotografia o a un expedient de llicència d'obres des del moment en que es crea.

 

Arxiu dels Jutjats de Sant Boi de Llobregat / ESAGED1180522. Domini Públic.

Arxiu Històric de la Ciutat/ Kippelboy. CC BY-SA 3.0

Usatges de Barcelona / Mestre de l'Escrivà. Domini Públic.

Fotografia de la Setmana Tràgica de Barcelona/ Domini Públic.

Les tres accepcions de la paraula Arxiu

El terme arxiutres possibles significats que cal distingir. L’arxiu com a conjunt documental, és a dir, com a fons o conjunt de fons documentals, de qualsevol data, forma o suport material.

L'arxiu com a organisme, responsable de l’organització, la tutela, la gestió, la descripció, la conservació i la difusió dels documents.

I finalment l’arxiu com a espai, és a dir, l’edifici on s’ubiquen els fons, on treballen els arxivers i altres professionals i on els usuaris podem anar per a realitzar les nostres consultes.

Arxiu Històric de Lleida/ Galifardeu. CC BY-SA 3.0

Suports i cicle de vida dels documents

Quan parlem de document d’arxiu ens referim a tota informació recollida en qualsevol tipus de suport material textual, gràfic (cartogràfic o iconogràfic), audiovisual (sonor, d'imatge fixa o en moviment) o electrònic.

El document gaudeix de certs trets que li confereixen una personalitat particular, en funció del seu caràcter seriat, la seva gènesi (a partir de l’activitat del seu creador), la seva exclusivitat (quan la informació que conté no es troba d’igual forma en altres documents) i la seva interrelació (no és una peça aïllada, sinó que forma part d’un conjunt documental).

En funció del cicle de vida dels documents, els arxius travessen diverses etapes:

Etapa prearxivística: Quan el document és objecte d’ús intens a les oficines en la primera fase de la seva elaboració o recepció per a la resolució dels afers (arxius de gestió).

Etapa arxivística:  Quan acabada la tramitació que els ha donat origen, els documents segueixen una etapa de concentració d’ús només hipotètic i puntual per a la gestió (arxius administratius).

I finalment, una vegada avaluats, només els documents seleccionats pel seu valor informatiu, històric i cultural són conservats permanentment, en condicions que garanteixin la seva integritat (arxius històrics).

Crònica de Bernat Desclot 1288/ Domini Públic.

Domini Públic.

Imatge de Clotilde Godó amb Enric Granados/ Domini Públic.

Un cercador per trobar tots els arxius de Catalunya

Busques un arxiu a Catalunya i no saps com trobar-ho? Vols conèixer quins arxius hi ha al teu municipi o comarca? Saps exactament quants arxius hi ha a Catalunya?...

Per donar resposta a aquestes i altres preguntes, consulta el Cercador d'arxius de Catalunya. Podràs fer la cerca pel nom de l'arxiu, municipi o comarca on està ubicat, o per la seva titularitat. Entra i troba el que estàs buscant.

Domini Públic.

Cerques un document? Et donem algunes pautes

Si vols localitzar un fons o document d’arxiu hauràs de tenir en compte diferents variables. Qui és el seu productor? És un document d’ús administratiu o té un valor històric o cultural? En quin suport està? Quina és la seva procedència territorial?

En funció d’aquestes preguntes, hauràs d’esbrinar:

Si es tracta d’un fons o document generat per una institució pública o privada, o bé per un particular: cercaràs als arxius públics o privats, d’entitats o de particulars.

Si es troba en procés de tramitació ordinària o ha adquirit un valor primordialment cultural: hauràs de buscar als arxius administratius o històrics.

En quin tipus de suport està, atès que alguns arxius s’especialitzen en la conservació i custodia de documents que requereixen un tractament específic (documents cartogràfics, fotogràfics, audiovisuals, sonors, etc.).

I finalment, quin és el seu abast territorial per saber si t’has de dirigir a un arxiu de caràcter local, territorial, nacional o estatal.

Domini Públic.

Vols donar els teus documents a un arxiu?

Els arxius de la Generalitat de Catalunya ingressen i custodien fons documentals de diversa procedència, tant de l’àmbit públic com del privat.

Els documents privats arriben als arxius mitjançant donacions, cessions en dipòsit o bé compres.

Si tens documentació del món associatiu (partits polítics, sindicats, entitats, fundacions, associacions,  etc.), del món de l’empresa, de llinatges i famílies o relativa a persones que han tingut  una trajectòria personal destacada, pots fer la teva donació o dipositar-la en algun dels arxius de la Generalitat.

Per fer-ho, adreça’t directament a qualsevol dels arxius de la Xarxa de la Generalitat o bé envia’ns un correu electrònic explicant la teva proposta de donació o dipòsit.  

Tenint en compte l'interès històric dels documents i el seu àmbit territorial, el Departament de Cultura valorarà l’acceptació de la donació o dipòsit i determinarà en quin arxiu de la Generalitat han d'ingressar els documents.

Domini Públic.

El catàleg del Patrimoni Cultural

La inclusió dels béns del patrimoni documental en el catàleg del Patrimoni Cultural català es fa per resolució del conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació i poden ésser catalogats com a béns singulars o com a col·lecció.

Actualment, els béns del patrimoni documental que formen part del Catàleg del Patrimoni Cultural Català són:  l’Arxiu de la Baronia d'Eramprunyà (Arxiu Comarcal del Baix Llobregat / Arxiu Nacional de Catalunya), l’Arxiu Josep Puig i Cadafalch (Arxiu Nacional de Catalunya), l’Arxiu Barraquer (Arxiu Nacional de Catalunya), l’Arxiu Històric del Centre Excursionista de Catalunya, l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya i el Fons Baltasar Porcel (Arxiu Nacional de Catalunya).

Participa en les activitats dels arxius

Dins les tasques de difusió del patrimoni documental, els arxius catalans organitzen tota mena d’activitats didàctiques i culturals per donar a conèixer els seus fons i les seves funcions tant al públic educatiu com a la ciutadania en general.

Exposicions, visites guiades, visites teatralitzades, tallers, cursos i conferències de divulgació i especialitzades són algunes de les propostes perquè et familiaritzis i aprofundeixis en el patrimoni documental de Catalunya.

Consulta el lloc web del Departament de Cultura i apunta’t a l’activitat que més t’interessi.

Domini Públic.