Dolmen de la Creu d’en Cobertella Un sepulcre de fa més de 3.000 anys
El de la Creu d’en Cobertella, a Roses, és el dolmen megalític més gran de Catalunya. Ubicat al paratge de la Casa Cremada i documentat ja des del segle XIII, aquest megàlit és una mostra excepcional de sepulcre neolític.

Amb una antiguitat d’entre 3.500 i 3.000 anys, el dolmen està format per grans lloses de gneis granític, material molt abundant a la zona, i pertany a la tipologia de sepulcre de corredor. Es tracta, doncs, d’un estret passatge de grans pedres i una cambra funerària coberta de terra o de pedra. Del dolmen de la Creu se’n conserven la cambra i l’avantcambra, mentre que del corredor que precedia aquesta última no en queda res.

Totes aquestes estructures es trobaven cobertes d’un túmul artificial de forma circular, cobert de terra i, probablement, envoltat per una sèrie de blocs de pedra, avui desapareguts. A les cambres del dolmen s’hi realitzaven inhumacions múltiples successives, un tipus d’enterrament habitual durant el Neolític.

El dolmen de la Creu d’en Cobertella es va restaurar l’any 1957 i l’excavació arqueològica va treure a la llum restes de ceràmica, monedes romanes i restes òssies. Es troba en una zona de gran riquesa en sepulcres megalítics.