El Museu de Lleida inaugura la nova exposició permanent del gòtic | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Actualitat

El Museu de Lleida inaugura la nova exposició permanent del gòtic

L’exposició comprèn la segona meitat del segle XIV fins a finals del segle XV, una etapa històrica i artística rellevant en el discurs del Museu en un format renovat i més accessible 18.05.2021
El Museu de Lleida ha inaugurat la nova exposició permanent del gòtic, que ocupa 200 m2 de superfície i ha requerit una inversió de gairebé 200.000 euros. La reforma presenta un renovat discurs museogràfic històric i artístic, més accessible a la diversitat de públic del museu i, sobretot, una nova exposició de les peces d’art que incorpora obres de primer nivell procedents, sobretot, del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu del Disseny de Barcelona, però també dels dipòsits de la Generalitat de Catalunya, de l’Arxiu Arqueològic de la Paeria i de Tatxo Benet, així com alguna obra dels propis fons del Museu de Lleida.  

OBJECTIUS DE LA REFORMA

Els objectius de la reforma han estat una evolució en el discurs museogràfic des d’un punt de vista eminentment artístic cap a una narració més històrica, sense deixar de banda la vessant artística i una aposta per l’accessibilitat, reformant aspectes museogràfics com la il·luminació i el cos de lletra de textos i cartel·les, així com aspectes del recorregut. En definitiva, fer més accessible l’exposició a la diversitat de públic del museu. 

També han estat una resposta a la retirada forçosa d’una sèrie d’objectes fonamentals per al discurs del museu, primer amb els que es van endur al Monestir de Sixena, i després amb els del litigi que ha afectat als béns de les parròquies aragoneses segregades del Bisbat de Lleida, que actualment han estat traslladats al Museo Diocesano de Barbastro-Monzón. Les obres de remodelació haurien d’haver-se realitzat l’any 2020, però la pandèmia de la Covid-19 va fer retardar el seu inici fins al 2021. Mentrestant, el litigi de les obres de la Franja ha anat avançant i la remodelació del gòtic no es podia fer sense tenir en compte aquesta qüestió.

QUINS CANVIS PODEM APRECIAR-HI?

Els principals canvis que ha generat la remodelació han estat una reducció dels objectes exposats, que passaran de 54 a una quarantena amb una lectura més reposada de l’exposició i del discurs, al qual s’incorporen els conceptes d’història, societat i territori. Així com el moviment i reubicació de pràcticament tots els objectes de l’àrea afectada per la remodelació i la incorporació d’obres de primer nivell procedents, sobretot, del Museu Nacional d’Art de Catalunya i del Museu del Disseny de Barcelona, però també dels dipòsits de la Generalitat de Catalunya, de l’Arxiu Arqueològic de la Paeria i de Tatxo Benet, així com alguna obra dels propis fons del Museu de Lleida.  

EL DISCURS DE LES SALES DEL GÒTIC

La reforma de l’espai del gòtic ha comportat, també, una revisió del discurs museològic. Les sales del gòtic s’han dividit en quatre àmbits, més un altre d’introductori, “La Lleida baixmedieval”, que contextualitza la situació de la ciutat de Lleida en aquest període cronològic. L’àmbit 1, “Caminant cap a la fi del món medieval”, parla de les transformacions socials, polítiques i econòmiques i ens mostra un eix cronològic amb algunes dates i esdeveniments claus. En aquest àmbit es destaca també el treball de la pedra a les terres de Lleida i la importància del mecenatge per part de les elits. En l’àmbit 2, “Febre constructiva a la Lleida baixmedieval”, es destaca Sant Joan com a punt neuràlgic de Lleida i es parla de quatre pintors destacats que treballen en l’ampli territori fronterer entre Catalunya i Aragó, que ara es coneix com a Franja. L’àmbit 3 aprofundeix en aquest territori de la Franja durant el segle XV, definint-lo com a terra de trobada. I en un últim àmbit es parla d’uns anys de malestar polític i social.