V Jornada de Patrimoni Cultural | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

V Jornada de Patrimoni Cultural

Jornades de patrimoni cultural

2021
V Jornada de Patrimoni Cultural
De botigues als museus i monuments

28 d’octubre de 2021

Auditori de La Pedrera

Els darrers anys, els museus i monuments han canviat la seva forma de relacionar-se amb els públics. Han innovat en diversos aspectes pel que fa a la seva programació i l’activitat cultural i educativa, en la funció social que duen a terme, en la manera de fer-se més accessibles i també en la incorporació de noves perspectives i relats al seu discurs. Tot i així, encara no han abordat una reflexió profunda sobre el paper que exerceixen les botigues.

Més enllà de la seva estricta dimensió comercial, d’exposició i venda de producte, les botigues dels museus i monuments són (o poden arribar a ser) parts importants i indissociables de la missió patrimonial, i això des de múltiples punts de vista. De fet, tenen un gran poder d’atracció sobre els visitants, acostumen a ser valorades de manera específica i són percebudes, avui, com un complement de l’experiència de visita. Ara bé, cal tenir present que, certament, responen a una casuística ben complexa amb característiques, tipologies, limitacions i problemàtiques pròpies.

La cinquena edició de la Jornada de Patrimoni Cultural, que se celebrarà tan presencialment com en línia, abordarà la qüestió de les botigues dels museus i monuments amb aportacions d’especialistes, la presentació de nous informes amb dades d’estudi actualitzades i fiables, i un conjunt de casos que seran presentats per les persones que en són les responsables.


Programa de la Jornada


8.45 h - 9.25 h  |  RECOLLIDA D’ACREDITACIONS

9.30 h - 9.45 h  |  BENVINGUDA INSTITUCIONAL. A càrrec de Marta Lacambra, directora de la Fundació Catalunya la Pedrera, i de Josep Manuel Rueda, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.


9.45 h - 10.15 h  |  Tendències en gestió de públics i comerços. Genís Roca, president de la Fundació PuntCat.

10.15 h - 10.20 h  |  Torn de preguntes
 

10.20 h - 10.50 h  |  Botigues als museus i monuments: per sumar o per multiplicar? Laura López, consultora i formadora especialitzada en el sector del retail


10.50 h - 10.55 h  |  Torn de preguntes
 

10.55 h - 11.30 h  |  PAUSA cafè a la Sala Gaudí de la Pedrera
 

11.30 h - 12.15 h  |  Mapatge de la situació actual de les botigues dels equipaments patrimonials de Catalunya. Damià Martínez, cap de l’Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i Antoni Laporte, director d’ARTImetria.
 

12.15 h - 12.20 h  |  Torn de preguntes
 

PRESENTACIÓ DE CASOS DE BOTIGUES A:


12.20 h - 12.35 h  |  Fundació Joan Miró, Barcelona. Marta Vilaró, gerent de la Fundació Joan Miró, i Mercè Híjar, responsable de botigues de la Fundació Joan Miró.


12.35 h - 12.50 h | Museu d’Història de Catalunya, Barcelona. Margarida Sala, directora del Museu d’Història de Catalunya, i Carme Rubió, subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial al Departament d’Empresa i Treball.


12.50 h – 13.05 h |  Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Esterri d’Àneu. Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.


13.05 h - 13.20 h  |  Ciutadella de Roses. Èric Ibáñez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roses.


13.20 h - 13.35 h  |  Museu Molí Paperer de Capellades. Victòria Rabal, directora del Museu Molí Paperer.


13.35 h - 13.45 h  |  Torn de preguntes


La conducció de la Jornada anirà a càrrec de la periodista Bea Duodu.


Els ponents d’aquesta edició

President de la Fundació PuntCat
Consultora i formadora especialitzada en el sector del retail
Responsable de l’Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Director d’ARTImetria
Gerent de la Fundació Joan Miró
Responsable de botigues de la Fundació Joan Miró

La Jornada en imatges

Recupera la V Jornada
Benvinguda Institucional
A càrrec de Xavier Bas, Reponsable de Gestió de Públics de la Fundació Catalunya la Pedrera, i de Josep Manuel Rueda, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
Tendències en gestió de públics i comerços
Genís Roca, president de la Fundació PuntCat.
Botigues als museus i monuments: per sumar o per multiplicar?
Laura López, consultora i formadora especialitzada en el sector del retail.
Mapatge de la situació actual de les botigues dels equipaments patrimonials de Catalunya
Damià Martínez, cap de l’Àrea de Programes Públics de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, i Antoni Laporte, director d’ARTImetria.
Fundació Joan Miró, Barcelona.
Marta Vilaró, gerent de la Fundació Joan Miró, i Mercè Híjar, responsable de botigues de la Fundació Joan Miró.
Museu d’Història de Catalunya, Barcelona.
Margarida Sala, directora del Museu d’Història de Catalunya, i Carme Rubió, subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial al Departament d’Empresa i Treball.
Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Esterri d’Àneu
Jordi Abella, director de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu.
Ciutadella de Roses
Èric Ibáñez, regidor de Cultura de l’Ajuntament de Roses.
Museu Molí Paperer de Capellades
Victòria Rabal, directora del Museu Molí Paperer.
V Jornada de Patrimoni Cultural